Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:
Reklam

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

04 Ağustos 2022 - 10:24

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 19.08.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi yapılacaktır.

a)         Öğretim Üyeleri İçin:
Aranılan Belgeler:

1.         İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2.         Doktora belgesi
3.         Doçentlik belgesi
4.         Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5.         Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6.         Resimli öz geçmiş
7.         1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Aranılan Nitelikler:
1.         Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
2.         Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

b)         Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:

Aranılan Belgeler:

1.         İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2.         Resimli öz geçmiş
3.         1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4.         Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5.         Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6.         ALES sonuç belgesi
7.         Nüfus cüzdanı sureti
8.         Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9.         Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge. (Araştırma Görevlileri için)
10.       En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için)

Aranılan Nitelikler:
1.         Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
2.         ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
3.        
a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Meslek Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz.
b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


FAKÜLTE

BÖLÜM/
ANABİLİM DALI


UNVAN


ADET


ARANAN NİTELİKLER


Mühendislik Fakültesi


Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü


Prof.


1

Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmak.
Optik, fotonik ve spektroskopi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


Prof.


1

İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
Hidrolik ve Hidrodinamik, konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.


Mühendislik Fakültesi


Makine Mühendisliği Bölümü


Prof.


1

Yüksek lisans veya doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak.
Katı mekaniği alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.


Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Fizik Grubu
Koordinatörlüğü)


Prof.


1

Fizik alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
Katıhal fiziği ve yarı iletkenler üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.


Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Fizik Grubu
Koordinatörlüğü)Prof.1

Biyofizik alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.
Biyofizik alanında kızılötesi spektroskopisi ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.


Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği


Prof.


1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Mühendisliği alanlarında lisans ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
Programlama dilleri, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, veri yapıları, işletim sistemleri, algoritma, derin öğrenme, makina öğrenmesi ve/veya yapay zekâ konularında akademik çalışmalar yapmış olmak arında ders vermiş olmak.


Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği


Doçent


1

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, istatistik, matematik veya bilişim alanlarından birinde lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerine sahip olmak.
Veri tabanı tasarımı ve yönetimi, veri madenciliği, işletim sistemleri, makina öğrenmesi ve/veya yapay zekâ alanlarında akademik çalışmalar yapmış
olmak.


Mühendislik Fakültesi


Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü


Doçent


1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında almış olmak.
Enerji verimliliği alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.


İşletme Fakültesi


Türkçe İktisat Bölümü


Doçent


1

İktisadi Düşünceler Tarihi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
İktisadi Düşünceler Tarihi ve Politik Ekonomi alanlarında yayınlara sahip olmak, bu alanlarda dersler vermiş olmak.


İşletme Fakültesi


Uluslararası İlişkiler Bölümü


Doçent


1

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak.
Doğu Asya üzerine çalışmaları olmak.


İşletme Fakültesi


Turizm İşletmeciliği Bölümü


Doçent


1

Doçentliğini Turizm alanında almış olmak.
Turizm pazarlaması alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.


Fen Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüDoçent1

Klinik psikoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Psikolojik değerlendirme ve psikoterapi konularında ders verme deneyimine ve yayınlara sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doçent

1

Lisans, Yüksek lisans ve Doktora derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Edebiyatı alanlarından almış olmak.
Doçent unvanını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak.
Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde ders vermiş olmak.


Fen Edebiyat Fakültesi


İngilizce Mütercim ve Tercümanlık BölümüDoçent1

Çeviri Bilim alanında doçent unvanına sahip olmak. Üniversitelerin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümlerinde yazılı ve sözlü çeviri dersleri vermis olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir
Cerrahisi Anabilim DalıDoçent1

Beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlık derecesine sahip olmak.
Beyin ve sinir cerrahisi alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalardan nitelikli yayın üretebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi


1

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim alanındaki bir lisans programından mezun olmak, Yazılım Mühendisliği alanından doktora derecesine sahip olmak.
Nesne Tabanlı Yazılım Tasarım ve Geliştirme, Yazılım Sınama ve Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Kalitesi ve Yazılım Proje Yönetimi gibi alanlardan bir kaçında ders verebilir durumda olmak.


İşletme Fakültesi


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü


Öğretim Üyesi1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak. Tercihen uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında sayısal dersler vermek ve araştırmalar yapmış olmak.İşletme FakültesiUluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü


Dr. Öğretim Üyesi1

Ekonomi alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası ticaret, ekonomik ve ticari entegrasyonlar, ihracat, gelişen piyasalar ve döviz kurları alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmış olmak.

GüzelSanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiTekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi


1

Lisans ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini Moda Tasarımı/Tekstil Tasarımı/Tekstil ve Moda Tasarımı alanlarından birinde tamamlamış olmak. Tekstil ve Moda Tasarımı alanında lisans düzeyinde
eğitim vermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak.


Fen Edebiyat FakültesiMatematik

Dr. Öğretim Üyesi1

Lisans,yüksek lisans ve doktora derecelerini Matematik alanında almış olmak.
Diferansiyel ve impalsif denklemler konularında yayınlar yapmış olmak.


Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği


Dr. Öğretim Üyesi


1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, ayrıca Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak.
Nesne tabanlı programlama, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel diller ve özdevinirler, işletim sistemleri, programlama dilleri, bilgi güvenliği, bilgi erişimi, makina öğrenmesi, yapay zekâ, bilgisayar ağları veya mantıksal programlama gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğretim
Görevlisi

1

Lisansını Çocuk Gelişimi ve Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programında tamamlamış olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1027141/kamu-akademik-personel-akademik-personel-alimlari-atilim-universitesi-akademik-personel-alim-ilani 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Retro forma tanıtıldı
Retro forma tanıtıldı
EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: İlk maaş ne zaman yatacak?
EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: İlk maaş ne zaman...