EDİRNE  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK...
Reklam
  • Reklam

EDİRNE  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

07 Nisan 2021 - 10:51

İLAN

EDİRNE  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

                           
Satışı Yapılacak Taşınırlar
Sıra
No
MARKASI CİNSİ  TİPİ MODELİ PLAKASI  DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 VOLVO ÇEKİCİ FH13 460 42T 2011 AA813ZJ Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 185.000,00 55.500,00 20.04.2021 09:20
2 DAF ÇEKİCİ XF 105.410 2007 AB22HOG Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 103.000,00 30.900,00 20.04.2021 09:40
3 VOLVO ÇEKİCİ FH440 2007 B156LAZ Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 275.000,00 82.500,00 20.04.2021 10:00
4 IVECO ÇEKİCİ STRALIS 440 S43 2002 SK7862AM Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 55.000,00 16.500,00 20.04.2021 10:20
5 KRONE DORSE SD 2012 AHR016 Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 80.000,00 24.000,00 20.04.2021 10:40
6 LAMBERET DORSE LVFS3E 3A 2003 AB23HOG Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 64.000,00 19.200,00 20.04.2021 11:00
7 KRONE DORSE SD 2010 PP1109EA Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 67.000,00 20.100,00 20.04.2021 11:20
8 KRONE DORSE SD 2008 RA6466AB Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 40.000,00 12.000,00 20.04.2021 11:40
9 DAF ÇEKİCİ XF95.380 1998 CA7594HC Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 35.000,00 10.500,00 20.04.2021 13:20
10 VOLVO ÇEKİCİ FH12 420 2000 KC701EU Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 45.000,00 13.500,00 20.04.2021 13:40
11 SCHMITZ DORSE S02 2001 KC210FA Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 35.000,00 10.500,00 20.04.2021 14:00
12 SCHMITZ DORSE   1998 SR332BM Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 20.000,00 6.000,00 20.04.2021 14:20
13 MAN OTOBÜS LIONS COACH 2004 TX1501XM Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 95.000,00 28.500,00 20.04.2021 14:40
14 FORD KAMYONET FAAY TRANSİT YAN CAMLI 2002 60 AU 481 Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 25.000,00 7.500,00 20.04.2021 15:00
15 RENAULT KAMYONET MASCOTT 120.35 2006 44 BL 680 Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 25.000,00 7.500,00 20.04.2021 15:20
16 PEUGEOT KAMYONET BOXER 350LH 2.8HDI 2003 34 BG 0205 Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 20.000,00 6.000,00 20.04.2021 15:40
17 HYUNDAI KAMYONET PANELVAN 2004 22 ES 354 Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 10.000,00 3.000,00 20.04.2021 16:00
18 LEVENT KAMYONET 1.8 1995 22 AT 397 Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 5.000,00 1.500,00 20.04.2021 16:20
19 SCANIA ÇEKİCİ R560V8 2011 BL015II Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 440.000,00 132.000,00 21.04.2021 09:20
20 DAF ÇEKİCİ XF 105.510 2008 VL09SGS Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 145.000,00 43.500,00 21.04.2021 09:40
21 VANHOOL DORSE S/00101 2010 BL418YC Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 90.000,00 27.000,00 21.04.2021 10:00
22 AUDİ OTOMOBİL A4 AVANT 2.0 TFSI 2009 W80341H Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 98.000,00 29.400,00 21.04.2021 10:20
23 AUDİ OTOMOBİL A6 AVANT 2.5 TDI 2002 CB3628PB Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 67.000,00 20.100,00 21.04.2021 10:40
24 LANCIA MPV VOYAGER 2013 NXG207 Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 260.000,00 78.000,00 21.04.2021 11:00
25 CHEVROLET OTOMOBİL CRUZE 2011 BG1207JR Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 64.000,00 19.200,00 21.04.2021 11:20
26 FORD OTOMOBİL MONDEO 2001 CT7599PK Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 40.000,00 12.000,00 21.04.2021 11:40
27 PEUGEOT OTOMOBİL 605 1998 H4072AX Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 15.000,00 4.500,00 21.04.2021 13:20
28 RENAULT OTOMOBİL LAGUNA 1997 SK2942AD Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 21.000,00 6.300,00 21.04.2021 13:40
29 MERCEDES OTOMOBİL S320 1999 H9015BT Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 65.000,00 19.500,00 21.04.2021 14:00
30 BMW OTOMOBİL 530dA 2001 FH51XBY Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 30.000,00 9.000,00 21.04.2021 14:20
31 BMW OTOMOBİL 530iA 2000 HFZ3342 Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 40.000,00 12.000,00 21.04.2021 14:40
32 BMW SUV X5 3.0d 2002 AA346YX Tamirle kullanılabilir KAPIKULE GÜMRÜK SAHASI 62.000,00 18.600,00 21.04.2021 15:00
33 BMW SUV X5 3.0d 2001 NI110OH Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 15.500,00 4.650,00 21.04.2021 15:20
34 SEAT MPV ALHAMBRA 2004 34NBGL Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 50.000,00 15.000,00 21.04.2021 15:40
35 LADA OTOMOBİL SAMARA 1993 22EZ784 Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 5.000,00 1.500,00 21.04.2021 16:00
36 OPEL OTOMOBİL MERİVA 2008 UNNI441 Tamirle kullanılabilir GÜVEN OTOPARK 60.000,00 18.000,00 21.04.2021 16:20
            Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen  taşınır malların satış  ihaleleri  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63   22030-EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
             1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.  
             2-  İhaleye katılmak isteyenlerin;
                a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) 
                b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
                c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını,  Nüfus Cüzdanı suretini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
                ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
                d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.
             3-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
             4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
             5-Taşınır malların satış bedeli üzerinden alınması gereken vergi ve harçlar alıcısına aittir.
             6- Kapıkule Gümrük Sahasında bulunması sebebi ile sahadaki araçların görülmesi talepleri için Gümrük Müdürlüğünce belirlenen koşullar önceliklidir.
             7- Yabancı plakalı taşıtların Tahmini Bedeline ÖTV, KDV ve Gümrük Vergisi dahil diğer vergiler hariçtir.
             8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            İlan olunur.
            NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

 https://www.ilan.gov.tr/ilan/770358/vasita/otomobil/edirne-cevre-ve-sehircilik-il-mudurlugune-ait-arac-satisi-yapilacaktir-

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Atakum tam gaz
Atakum tam gaz
OKULDA SPOR ŞENLİĞİ
OKULDA SPOR ŞENLİĞİ