Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sSayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora ve uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf içeren 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD) halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

         
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece            
Endodonti Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Endodonti Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi veya doktora yapmış olmak.          
Ortodonti Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Ortodonti Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi veya doktora yapmış olmak.          
Pedodonti Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Pedodonti Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi veya doktora yapmış olmak.          
FEN FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece            
Nükleer Fizik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını Fizik Anabilim dalında yapmış olup, Radyasyon Zırhlama ile ilgili çalışmaları olmak.          
Astronomi ve Uzay Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.          
Mikrobiyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlamış olmak ve Mikrobiyoloji Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.          
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece    
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olmak.  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adedi Derece    
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İşletme lisans mezunu olmak ve Üretim Yönetimi ve Pazarlama
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
 
Devletler Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
 
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adedi Derece    
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora
yapmış, Uzaktan Eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.
 
Fen Bilgisi Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Fizik Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış, Eğitimde
Dijitalleşme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
 
Fen Bilgisi Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Fizik Eğitimi alanında doktora yapmış, Öğretmenlik Meslek
Gelişimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adedi Derece    
Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak.
 
Elektronik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, mikroelektronik
aygıt fabrikasyonu alanında çalışmalara sahip olmak.
 
Konstrüksiyon ve İmalat Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalında
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
 
Mekanik (Makine) Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans ve Mekanik (Makine)
Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
 
Yazılım Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Fakültelerin Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece    
Ebelik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Ebelik bölümü lisans mezunu olup, Ebelik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece    
Spor ve Sağlık Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora derecesi almış olmak. Elit sporcular üzerinde çalışmalar yapmış olmak.  
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece    
Genel Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili
Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, karaciğer kistik hastalığı üzerine çalışma yapmış ve Endoskopi eğitimi almış olmak
 
Nöroşirurji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, Hidrosefali ve lomber disk cerrahisi konularında çalışmalar yapmış olmak.  
Ortopedi ve Travmatoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, karpal tünel sendromu ve
tendon tedavileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
 
Üroloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, ürodinami konusunda eğitimi bulunan ve bu konuda çalışma yapmış ve İngilizce Tıp programında ders anlatmak için YÖK’ün onayladığı bir İngilizce dil sınavında 85 veya
üzerinde puan almış olmak.
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, Çocuk Endokrinoloji Yandal uzmanı ve Endokrin hastalıklarda genetik tanı eğitimi almış ve bu konuda
çalışma yapmış olmak.
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanı, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak.
 
Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış ve Dermatoskopi alanında
çalışma yapmış olmak.
 
Göğüs Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış ve obstrüktif uyku apne
sendromu konusunda çalışma yapmış olmak.
 
Nöroloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili
Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, Arter stentleme ve multipl skleroz konularında çalışma yapmış olmak.
 
Radyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, kalp ve akciğer radyolojisi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre İlgili Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi almış, bilişsel davranışçı terapi uygulayıcı sertifikasına sahip ve psikiyatrik ölçekler konusunda çalışma
yapmış olmak.
 
VETERİNER FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece            
Dölerme ve Suni Tohumlama Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim
Dalında doktora eğitimi yapmış olmak.
         
Veterinerlik İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim
Dalında doktora eğitimi yapmış olmak.
         
Veterinerlik Patalojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veterinerlik Patalojisi Anabilim
Dalında doktora eğitimi yapmış olmak.
         
Veterinerlik Biyometri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Biyometri ve Genetik Alanında doktora yapmış olmak.          
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece    
Bahçe Bitkileri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Meyve Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Meyve
türlerinde moleküler karakterizasyon konusunda çalışmaları bulunmak.
 
Gıda Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Meyve ve Sebze Teknolojisi alanında çalışmalara sahip olmak.  
Zootekni Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Zootekni Ana Bilim Dalında doktorasını yapmış olmak ve Küçükbaş
Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı alanında çalışmalar yapmış olmak.
 
HORASAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece    
Laborant ve Veteriner Sağlık Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Veterinerlik biyokimyası alanında doktora yapmış olmak.  
PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece    
İnşaat Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. İnşaat
Mühendisliği, Yapı Malzemeleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.
 
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece    
İnşaat Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Jeofizik Mühendislik Alanında Doktora yapmış olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/982507/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-ataturk%C2%A0universitesi-ogretim-uyesi-alacak