Kısa çalışma yerine patrona destek

Kısa çalışma birçok sektörde uzamayacak. Onun yerine patronlara işçi başına 868 lira prim desteği verilecek. İşten çıkarma yasağı ise 2021’e kadar uzayabilecek


Kısa çalışma yerine patrona destek

Pandemi döneminde firmalara sağlanan kısa çalışma ödeneği Cumhurbaşkanının belirleyeceği birkaç sektör dışında uzamayacak. Onun yerine, bu işyerlerine sigorta primi desteği verilerek patronların ödemesi gereken işçi başına aylık 868 lira 19 kuruşluk SGK primi işsizlik sigortasından karşılanacak. İşten çıkarma yasağı ve işçilerin ücretsiz izne gönderilmesi uygulaması ise 3'er aylık dönemlerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

 

KISA ÇALIŞMAYA SINIR

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen mini pakette yer alan düzenlemeye göre, pandemi döneminde sektör ayrımı yapılmaksızın tüm işyerlerine uygulanan kısa çalışma ödeneği bundan sonra sadece bazı sektörler için uzatılabilecek. Pandemi gerekçesiyle kısa çalışma uygulanacak sektörleri Cumhurbaşkanı belirleyecek.

 

İŞVERENE 868 LİRA DESTEK

Düzenlemeye göre, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay süreyle işsizlik fonundan karşılanacak. Cumhurbaşkanı 3 aylık bu süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar, yani bu yılın sonuna kadar uzatabilecek. Böylece işverenlerin SGK'ya ödemeleri gereken 456.17 liralık işveren primi ile 412.02 liralık işçi priminden oluşan toplam 868 lira 19 kuruşluk prim fondan karşılanacak. Böylece işverenin her bir asgari ücretli işçi için üstlendiği maaş dahil toplam maliyet 3 bin 458 liradan 2 bin 590 liraya düşecek.

 

ÇIKARMA 1 YIL DAHA YASAK

İşten atma yasağı süresi konusunda Cumhurbaşkanı'na 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmişti. Yeni torba düzenlemeyle bu yetki en fazla 3'er aylık dönemlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacak. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin kapanması ve faaliyetinin sona ermesi ile hizmet alımı ve yapım işlerindeki işten çıkarmalar yasak kapsamı dışında tutuldu.

 

SÖZCÜ