KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Rektörlük bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi  Rektörlüğü  İnsan  Kaynakları  ve  Mali  İşler  Direktörlüğü  Akabe Mah.  Alaaddin  Kap  Cad.  No:130  Karatay/KONYA)  adresine  yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Müracaatların Başlama Tarihi   : 11.05.2021
Son Müracaat Tarihi                  : 26.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi           : 31.05.2021
Sınav Tarihi                               : 03.06.2021
Değerlendirme Tarihi                 : 07.06.2021
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO
SAYISI
UNVANI ŞARTLARI
Rektörlük   1 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Türkçe Öğretimi ve Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KTO KAR-DİL) görevlendirilmek üzere, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. ALES sözel puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.


İstenen Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3- Özgeçmiş (CV)
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa))
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)

 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/789567/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/kto-karatay-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak