BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 2019 YILI OLAĞAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI


BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 2019 YILI OLAĞAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2019 YILI OLAĞAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

 

Derneğimizin Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2019 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Tüzüğümüzün 18. Maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 


22 Mayıs 2021 Cumartesi günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır. 

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.
Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


GÜNDEM 
1-    Açılış
2-    Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi
3-    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-    Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporları’nın okunması
5-    Denetim Kurulu Raporu’nun okunması
6-    Raporların görüşülmesi
7-    01.01.2019 - 12.05.2019 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun, idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı İbrasının oya sunulması
8-    12.05.2019 - 20.10.2019 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun, idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
9-    20.10.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun, idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
10-    2020 Mali Yılı Konsolide Bütçesi’nin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
11-    Derneğimizin 12074 sicil numaralı Üyesi Sinan Vardar hakkında Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan üyelikten ihraç cezasının bir kez daha Disiplin Kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması
12-    Dilek ve temenniler
13-    Kapanış

Not:
Sicil No’su 32160’e kadar olan (32160 dahil)  ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2019 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/787600/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/besiktas-jimnastik-kulubu-dernegi-2019-yili-olagan-idari-ve-mali-genel-kurul-toplantisina-cagri