KOCAELİ SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN YATIRIMCILARA DUYURU


KOCAELİ SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN YATIRIMCILARA DUYURU

KOCAELİ SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN YATIRIMCILARA DUYURU

Ticaret Bakanlığından
KONU: Kocaeli Serbest Bölgesinde Bulunan Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazların Faaliyet Ruhsatı Süresince Kullanıma Verilmesine Yönelik Teklif Toplama İlanı

  1. İş bu duyuru, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5, 12 ve 13 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 2, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 41/(d-4), 46 ve Geçici 4 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 2019/4 sayılı Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

  1. Kocaeli ili, Başiskele İlçesi, Sepetlipınar SB Mahallesi Kocaeli Serbest Bölgesinde bulunan, aşağıdaki listede belirtilen üst yapılar; Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ile müracaatta bulunmak ve Amerikan Doları olarak belirtilen aşağıdaki muhammen bedeller üzerinden, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma yoluyla, 2019/4 sayılı Genelgede belirtilen suretle, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuat kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve bu ruhsatta belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla yatırımcıların kullanımına verilecektir.

 

KULLANIMA VERİLECEK ÜST YAPIYA İLİŞKİN TABLO
SIRA NO ÜST YAPI
NO
ADA PARSEL AÇIK ALAN
 (m2)
Kapalı Alan
 (m2)
ÜST YAPI BEDELİ (ABD DOLARI) ÖDEME KOŞULLARI
1 1 7  (Eski 17) 2  (Eski 2) 2.558 700 82.000.- PEŞİN
1 2 7 (Eski 17) 6 (Eski 7) 2.881,60 1.963 263.000.- PEŞİN
         
TOPLAM

345.000.-
 
Açıklamalar:
* Ticaret Bakanlığının arazinin etkin kullanımının sağlanmasına yönelik parselasyon planında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
** 2019 sayılı Genelgenin 7’inci maddesi çerçevesinde ekspertiz şirketince belirlenen üstyapı bedelini ifade eder. Verilecek fiyat teklifi ekspertiz şirketi tarafından belirlenen bedelden düşük olamaz. Serbest bölgelerde faaliyette bulunma şartlarını belirleyen 2009/1 sayılı Genelge kriterlerine uygun, birden fazla teklif alınması halinde teklif edilen en yüksek fiyat esas alınır.

3. Açıklamalar:

  1. Başvuru için gerekli bilgiler Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir. Başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır. 
  2. Üst yapıda, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuata uygun faaliyetlerde bulunulması zorunludur. Teklif sahibi, serbest bölgeler mevzuatı ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak, bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
  3. Başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı 7 Mayıs 2021 tarihinde başlar ve 30'uncu gün mesai saati bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar Bölge Müdürlüğünce işleme alınmaz.
  4. Değerlendirme, Ticaret Bakanlığı/Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından 2019/4 sayılı Genel Müdürlük Genelgesi çerçevesinde yapılacaktır.
  5. İş bu duyuru kapsamı işlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Değerlendirme Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle işlemleri iptal edebilir. Değerlendirme Komisyonunun bu kararına itiraz edilemez.
  6. Teklif sahibi talip olduğu üstyapıyı, mevcut hukuki ve fiili durumu ile görmüş, her türlü araştırmayı yaparak üst yapıyı mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi, üst yapıdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinden farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz ve benzeri haklarından feragat etmiş sayılır.

İLETİŞİM
Adres: Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar SB Mah. 107. Cad. No:10 41275 Başiskele / Kocaeli
Tel: 262.341 38 41
KEP: [email protected]
Fax: 262.341 38 21

https://www.ilan.gov.tr/ilan/789410/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/kocaeli-serbest-bolgesinde-faaliyet-gostermek-isteyen-yatirimcilara-duyuru