Pandeminin Psikolojisi semineri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural, Kovid-19 aşı kararsızlığında muhtemel yan etkilerin en önde gelen nedenlerden biri olduğunu söyledi.


Pandeminin Psikolojisi semineri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER) tarafından düzenlenen “Pandeminin Psikolojisi” semineri; PUAMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aysu Gül Şanli’nin sunumuyla, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural, Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal, Klinik Psikolog Enise Öziç ve Arş. Gör. Gizem Gerdan tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasında PUAMER Müdür Yardımcısı Şanli, PUAMER’in faaliyet alanları hakkında bilgilendirmeler yaparak sözü sırasıyla konuşmacılara bıraktı. Konuşmacılar, pandemi sürecinin etkilerine farklı açılardan bakarak değerlendirmelerini yaptılar.

Pandemi ve belirsizlikleri konu alan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural, şu anda içinde bulunulan pandemi sürecinde hem enfeksiyon riski hem de aşı güvenliğine ilişkin endişelerin belirsizliğe yol açtığını ve insanların bu belirsizliği nasıl yöneteceklerinin de risk kaynağı olarak neyi tanımladıklarına bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Bunun da sonuç olarak aşı kararlarını etkileyeceğini ifade eden Peker Dural, aşı kararsızlığının birçok nedeni olabileceğini belirtirken, Kovid-19 bağlamında yapılan araştırmaların genellikle muhtemel yan etkilerin en önde gelen nedenlerden biri olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu nedenle de çeşitli medya araçlarında insanların aşı ile ilişkili endişelerini azaltacak bilgilerin verilmesinin ve kampanyaların yürütülmesinin önemini vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal, konuşmacılara Kovid-19 pandemisinin ruh sağlığı üzerine etkilerinden ve bu olumsuz etkilerle baş etme yöntemlerinden bahsetti. Pandeminin fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Ünal; yorgunluk, dikkat dağınıklığı, sinirlilik, uyku problemleri vb. olumsuz reaksiyonların insanların rutinini bozan ve sağlığını tehdit eden bir durum karşısında verdikleri beklendik tepkiler olduğunu ifade etti. Ancak bu tepkilerin orantısız hale gelmesi ve kişinin işlevselliğini düşürmesi durumunda önlem alınması gerektiğini, aksi halde pandemi sona erse dahi psikolojik etkilerin kendini göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Mindfulness ile kendine yardım konusunda konuşan Klinik Psikolog Enise Öziç, pandemi sürecinde mindfulness/bilinçli farkındalık ile ruh sağlığını korumaya destek sağlayabileceğimizi belirtti. Öziç konuşmasına şöyle devam etti: “Düşüncelerimizi bir kenara bırakarak şimdi ve burada olabilmek, anı yaşamak bize daha esnek, daha sakin, daha huzurlu olabilmeyi sağlarken yaşamı daha çok hissetmemize imkan sağlamaktadır. Anda kalmak ise bulunduğumuz anda gördüklerimize, duyduklarımıza, kokladıklarımıza kısacası beş duyu organımızın bize sunduğu bilgilere odaklanarak şimdi ve burada olanları hissetmek olarak tanımlanabilir” dedi.

Arş. Gör. Gizem Gerdan ise pandemi döneminde kaygı ve kaygının yönetimini ele aldı. Gerdan, Kovid-19 sürecinde işlevsel olmayan korku ve kaygı, etkin olmayan baş etme stratejileri (panik, savunmacı tepkiler, uyumsuz davranışlar vb.), ilgili stratejilerin erken dönemle, geçmiş yaşantılarımızla ilişkisinden bahsederken olumsuz duygudan geçebilmenin ve tolere edebilmenin anahtar baş etme yöntemlerinden biri olduğundan bahsetti.

Etkinlik sonunda Öğr. Gör. Aysu Gül Şanli, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.