İLAN


İLAN

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına  2547  sayılı  Kanunun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca,  Üniversitemiz  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

“Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik  uygulanmaktadır.  Yurtdışından  alınmış  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış  olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Birim Bölüm Anabilim/ Anasanat/Program Adet Kadro Unvanı İlan Metni
Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet 1 Dr. Öğr.
Üyesi
Özel Hukuk Bölümünde doktorasını tamamlamış ve Ticaret Hukuku
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi 1 Profesör Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamış olmak. Özel yetenekli öğrenciler için eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, empati, çatışma çözme vb. 21. yüzyıl becerileri ile ilgili öğretim tasarımı çalışmaları yapmış olmak. Eğitim programları ve öğretiminde değerler eğitimi konularında çalışma yapmış olmak.
Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi 1 Profesör Doçent unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olmak. Karşılaştırmalı Fen Eğitimi ve Proje Tabanlı Fen Eğitimi hakkında akademik yayınlar yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi 1 Doçent Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanında almış olmak. Erken çocukluk
döneminde sosyal problem çözme ve benlik algısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi 1 Doçent Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında
tamamlamış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 1 Doçent Eğitim Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Eğitim yönetiminde stratejik yönetim ve nicel karar verme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SSCI veya SCI indekslerinde taranan
dergilerde yayın yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 Doçent Eğitim Psikolojisi alanında Doçent unvanı almak. Kültür ve psikolojik
danışmanlık ile psikolojinin felsefi temelleri konularında çalışmaları olmak. SSCI ‘de yer alan dergilerde yayını olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi 1 Doçent Fen Eğitimi alanında doçent unvanına sahip olmak. Fen eğitiminde bilim kurgu filmleri ve bilim tarihi alanlarında uluslararası bilimsel çalışma yapmış olmak. Fen Bilgisi Eğitimi alanında ders verme
deneyimine sahip olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 1 Dr. Öğr. Üyesi Yüksek lisansını Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri ve doktorasını ilköğretim matematik öğretmenliği alanında yapmış olmak. Kriptoloji, öğrenme nesnesi ve eleştirel düşünme konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak. Otizm Spektrum bozukluğunun değerlendirilmesi ve ilişkili konularda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi 1 Dr. Öğr. Üyesi İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme, beceri eğitimi ve öğrenen kimliği konularında bilimsel çalışmaları olmak. Ulusal ve
uluslararası yayınevlerinde basılan kitaplarda çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Müessese Arşivleri 1 Profesör Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak. Arşivcilik, arşivlerde erişim, arşivlerde ve kütüphanelerde bilgi hizmetleri alanlarında çalışmak. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları
olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Biyokimya 1 Profesör Enzim immobilizasyonu, aktivitesi, kinetiği ve inhibisyonu, ilaç yükleme ve salınımı, antioksidan aktivite ve moleküler modelleme konularında SCI kapsamında yayınları olmak, biyokimya alanında
İngilizce dersler vermiş olmak, lisansüstü tez yönetmiş olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik 1 Profesör Matematik alanında Doçent olmak; Kısmi türevli diferansiyel denklemler konusunda SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak. En
az 1 yıl süreyle yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Müessese Arşivleri 1 Doçent Tıp kütüphaneciliği, dijital kütüphaneler ve kütüphane yönetimi
alanlarında çalışmak. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları olmak.
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Coğrafya Beşeri ve İktisadi
Coğrafya
1 Doçent Ortadoğu ve Balkan ülkelerinin nüfus, tarımsal faaliyetleri ve siyasi
coğrafyası konusunda çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Matematik Geometri 1 Doçent Matematik alanında Doçent olmak; Manifoldlar konusunda SCI-E
kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji 1 Dr. Öğr. Üyesi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Sekonder metabolitler ile quorum sensing inhibisyonu üzerine uluslararası SCI yayınları olmak ve
uluslararası projelerde görev almış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 1 Dr. Öğr. Üyesi Matematik alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine sahip olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında Doktora yapmış olmak. İntegral dönüşümleri üzerine birincil indeksli uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. Lisans düzeyinde alana ilişkin ders verme
tecrübesine sahip olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik 1 Dr. Öğr. Üyesi Matematik alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine sahip olmak. Matematiğin Temelleri ve Lojik alanında Doktora yapmış olmak. Aritmetik gruplar ve grup hareketleri üzerine birincil indeksli uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. Lisans düzeyinde alana
ilişkin ders verme tecrübesine sahip olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı 1 Dr. Öğr. Üyesi Türk Halk Edebiyatı Bilim dalında Doktor unvanı almış olmak; halk kültüründe mizah alanında çalışmaları olmak; Halk şiiri üzerine çalışmaları bulunmak; toplumsal grupların geleneksel kültürleri arasında
karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık 1 Profesör Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliğini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak. Teknik Resim, Mobilya Tasarımı, Yapı İçi Konstrüksiyon, Yatlarda Mekân Tasarımı alanlarında ders vermiş
olmak; alanında en az 10 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık 1 Profesör Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliğini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak. Teknik Resim, İç Mekân Tasarımı, Aydınlatma Tasarımı alanlarında ders vermiş olmak; alanında en az 10 yıl öğretim
elemanı olarak çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip-Minyatür 1 Doçent Lisansüstü tez çalışmalarını tezhip sanatı alanında yapmış olmak, akademik araştırmalarında yurt dışı deneyimine sahip olmak, alanında özgün yapıtları ile ulusal ve uluslararası sergilerde yer almak,
üniversitede en az 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
Hukuk
Fakültesi
Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk 1 Profesör Alanında doçent olmak.
Hukuk
Fakültesi
Kamu Hukuku Mali Hukuk 1 Doçent Hukuk Fakültesi mezunu olmak, alanında doçent olmak, uluslararası
karşılaştırmalı mali hukuk çalışmaları bulunmak
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku 1 Dr. Öğr. Üyesi Alanında doktora yapmış olmak.
Hukuk
Fakültesi
Özel Hukuk Medeni Hukuk 1 Dr. Öğr.
Üyesi
Alanında doktora yapmış olmak.
Hukuk
Fakültesi
Özel Hukuk Medeni Hukuk 1 Dr. Öğr.
Üyesi
Alanında doktora yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk 1 Dr. Öğr. Üyesi Alanında doktora yapmış olmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri İstatistik 1 Profesör Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak, istatistiksel yöntemler alanında en az ESCI tarafından taranan bir dergide yayını bulunmak, kategorik verinin çok değişkenli analizi ve makine
öğrenmesi alanında akademik çalışmaları olmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri Yöneylem 1 Profesör Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak, mevsimselliğin modellenmesi ve mevsimsel eşbütünleşmenin uygulanmasını içeren birincil endekslerde (SSCI) taranan dergilerde bilimsel çalışmaları olmak, köpükleri ölçen ekonometrik yöntemler üzerine yayınları olmak.
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi 1 Doçent Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak, çalışma hayatında kuşak farklılıkları, COVID-19 ve çalışanlar üzerinde etkileri konularında akademik yayınları bulunmak.
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Çalışma Ekonomisi alanında yapmış olmak, küreselleşme ve çalışma standartları konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak, karşılaştırmalı emek piyasaları konusunda yayınlar yapmış olmak.
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikoloji 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Örgütsel Davranış alanında tamamlamış olmak, çalışan ses davranışları, iş tatmini, örgütsel güven konularında çalışmaları olmak.
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Çalışma Ekonomisi alanında yapmış olmak, genç işsizlik ve genç istihdamı üzerine birincil endekslerde (SCI-E) yer alan dergilerde çalışma yapmış olmak, nitelikli işgücü ve uluslararası eğitimin etkileri konularında yayınları bulunmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri Yöneylem 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Ekonometri alanında tamamlamış olmak, uygulamalı mikro ekonometri konusunda özellikle nitel tercih modelleri ile ilgili yayınlar yapmış olmak, panel veri ekonometrisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisat Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını İktisat (İngilizce) alanında tamamlamış olmak, iktisadi büyüme, dışsal ve içsel büyüme modelleri ve bölgesel iktisat konularında birincil endekslerde (SSCI) taranan dergilerde yayını bulunmak, YÖK’ün kabul ettiği İngilizce dil sınavlarından en az 95 almış olmak.
İktisat Fakültesi İktisat İktisat Politikası 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını İktisat alanında tamamlamış olmak, para politikası üzerine çalışmaları olmak, tarımsal ürünlerin ekonomik etkileri üzerine birincil
endekslerde (SCI) taranan dergilerde yayını olmak.
İlahiyat
Fakültesi
İslam Tarihi ve
Sanatları
Türk-İslam Edebiyatı 1 Profesör Türk İslam Edebiyatı alanında doçent olmak.
İlahiyat
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Tefsir 1 Profesör Tefsir alanında doçent olmak.
İlahiyat
Fakültesi
Felsefe ve Din
Bilimleri
Din Eğitimi 1 Doçent Din Eğitimi alanında doçent unvanı almak.
İlahiyat
Fakültesi
Felsefe ve Din
Bilimleri
Din Eğitimi 1 Doçent Din Eğitimi alanında doçent unvanı almak.
İlahiyat
Fakültesi
Felsefe ve Din
Bilimleri
Din Eğitimi 1 Doçent Din Eğitimi alanında doçent unvanı almak.
İlahiyat
Fakültesi
İslam Tarihi ve
Sanatları
İslam Tarihi 1 Doçent İslam Tarihi alanında doçent unvanı almak.
İlahiyat
Fakültesi
Felsefe ve Din
Bilimleri
Din Sosyolojisi 1 Dr. Öğr.
Üyesi
Alanında yurtdışında doktora yapmış olmak, İngilizce ders anlatabilecek
dil yeterliliğine sahip olmak.
İlahiyat
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Tasavvuf 1 Dr. Öğr.
Üyesi
Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak, Endülüs ve Osmanlı dönemi
tasavvuf şerh literatürüne dair yayınlanmış çalışması bulunmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis 1 Dr. Öğr. Üyesi Hadis alanında doktora yapmış olmak, Arapça ders verme dil yeterliliği ve tecrübesine sahip olmak, alanıyla ilgili Arapça yayınlanmış çalışması
bulunmak.
İslam Ekonomisi ve Finansı
Enstitüsü
- İslami Sigortacılık 1 Profesör İslam Hukuku Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Lisansüstü çalışmalarını İslam Hukuku alanında yapmış olmak. İslami Sigortacılık, İslam Ekonomisi ve Finansı alanlarında akademik çalışmaları
bulunmak.
İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslami Sigortacılık 1 Doçent İktisat tarihi alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Lisansüstü çalışmalarını İktisat Tarihi alanında yapmış olmak. İslam Ekonomisi ve Finansı, Osmanlı ve İslam İktisadı Tarihi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak. Katılım Bankacılığı alanında sektör deneyimi olmak.
İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslam Ekonomisi ve Finansı 1 Dr. Öğr. Üyesi Lisans derecesini İktisat ve İlahiyat alanlarında almış olmak. İktisat tarihi alanında doktora yapmış olmak. İslam Ekonomisi ve Finansı ile İslam İktisadı Tarihi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yetkinliğine sahip olmak.
İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslami Sigortacılık 1 Dr. Öğr. Üyesi Lisans derecesini Aktüerya Bölümünden almış olmak, Sigortacılık alanında lisansüstü ve akademik çalışmaları bulunmak, Sigortacılık ve İslami Sigortacılık alanında sektör deneyimi olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman 1 Dr. Öğr. Üyesi Muhasebe Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak. Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Muhasebe Uygulamaları konuların dersler vermiş olmak. Muhasebe eğitimi, kurumsal raporlama, firma performansı ve iklim değişikliği konularında yayınlar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama 1 Dr. Öğr. Üyesi Pazarlama alanında doktora derecesi almış olmak,. Dijital Pazarlama, Reklam, Tüketici Davranışı, Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkin İletişim Stratejileri derslerini vermiş olmak. Organik tüketim, Sinsi Pazarlama, Gönüllü Sadelik alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmak.
İşletme Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi 1 Dr. Öğr. Üyesi Üretim alanında doktora yapmış olmak. Üretim Yönetimi, Bilgisayarlı Üretim Planlama Üretim Kontrol ve Almanca dilinde Üretim Yönetimi dersleri verebiliyor olmak, Üretim, Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon 1 Dr. Öğr. Üyesi Yönetim ve Organizasyon alanında doktora derecesi almış olmak. Almanca dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak. Yönetim ve Organizasyona Giriş, Örgüt Teorisi, Örgütsel Davranış, Değişim Yönetimi ve İnovasyon Yönetimi derslerini vermiş olmak. Kurumsal Mantıklar ve Sosyal Girişimcilik alanında çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Yönetimi 1 Dr. Öğr. Üyesi Almanca ve/veya İngilizce dillerinde ders verme yeterliğine sahip olmak. Programlama ve bilgi güvenliği derslerini verme deneyimine sahip olmak. Bilgi Güvenliğine ilişkin bilimsel çalışmalar ve yayınlar
yapmış olmak ve / veya ders verebiliyor olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim
Bilişim Sistemleri
Yazılım Sistemleri Geliştirme 1 Dr. Öğr. Üyesi Almanca ve/veya İngilizce dillerinde ders verme yeterliğine sahip
olmak. İleri programlama dilleri ve veri tabanları konuları üzerine ders verme tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı 1 Doçent Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak; Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak; kablosuz ağlar, nesnelerin interneti, algoritmik oyun kuramı konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olmak. Yurt dışında doktora sonrası
araştırma çalışmaları yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri 1 Doçent Çevre Mühendisliği doktorası ile Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. En az 1 yıl yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında, eğitim dili İngilizce olan lisans ve lisansüstü programlarda ders verme tecrübesine sahip olmak. Atık su çamurlarından enerji üretimini arttıran ileri anaerobik yöntemler, koku ve patojen giderimi konusunda SCI-E
kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Kontrol Sistemleri 1 Doçent Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. SCI-E kapsamında taranan nitelikli uluslararası dergilerde çok etmenli sistemlerin kontrolü konusunda araştırma makaleleri olmak, yurtdışında en az 1 sene doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak, lisans ve lisansüstü seviyede İngilizce ders verme tecrübesine
sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji 1 Doçent Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. İçten yanmalı motorlar, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, tanecik akışları ve yenilenebilir enerji alanlarında çalışmalar yapmış olmak, bu alanlarda SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak;
İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Endüstri Mühendisliğinde almış olmak. Doktora ve sonrası çalışmalarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde yetkinlik seviyesinin ölçülmesi üzerine çalışmalar yapmış ve SCI-E kapsamında taranan dergilerde yayınları olmak. Lisans seviyede yazılım dersleri vermiş olmak. En az bir yıl süre ile yurt dışı bilimsel araştırmalarda bulunmuş olmak. Kurumsal özdeğerlendirme projelerinde danışman veya araştırmacı olarak yer almak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi 1 Doçent Lisans ve Lisansüstü eğitimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında olup “Nörolojik Rehabilitasyon” alanında yetkin olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik 1 Dr. Öğr. Üyesi Lisans, Yüksek Lisans, Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak. Toplum beslenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak. Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik 1 Dr. Öğr. Üyesi Lisans ve Lisansüstü eğitimleri Beslenme ve Diyetetik alanında olup, lisansüstü tez yönetmiş olmak ve “Enteral - Parenteral Beslenme” ve “Yetişkin Hastalıklarında Beslenme” alanlarında yetkin olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşeriliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktora programı mezunu olmak, beş yıl üzerinde klinik deneyimi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları 1 Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik doktora programı mezunu olmak, beş yıl üzerinde klinik deneyimi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği 1 Dr. Öğr. Üyesi İç Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik doktora programı mezunu olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler 1 Profesör Yerel yönetimler, kent ve çevre politikası alanında doçent unvanı almış olmak. Kent estetiği, kültür politikaları ve kentsel koruma alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama 1 Doçent Pazarlama bilim dalında doçent unvanı almış olmak. Perakendecilik tarihi, deneyimsel pazarlama, artırılmış gerçeklik teknolojisi, kültür endüstrisi ve pazarlaması konularında yayınlanmış çalışmaları
bulunmak. Avrupa Birliği Projesinde görev almış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1 Dr. Öğr. Üyesi Yönetim Organizasyon alanında doktora diplomasına sahip olmak. Örgüt kuramları ve kamu yönetimi konularında çalışmaları bulunmak. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ya da Kalkınma Bakanlığı destekli araştırma
projelerinde görev almış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık 1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora diplomasına sahip olmak. Eğitim teknolojileri, sanal ve artırılmış gerçeklik konularında çalışmaları bulunmak. Uluslararası araştırma
projelerinde görev almış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Finans- Bankacılık ve
Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık 1 Dr. Öğr. Üyesi Bankacılık alanında doktora diplomasına sahip olmak. Basel ve sigortacılık konularında çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 1 Dr. Öğr. Üyesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora diplomasına sahip olmak.
Kamu, yerel yönetimler veya işletmelerde insan kaynakları yönetimi ve personel güçlendirme konularında çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler 1 Dr. Öğr. Üyesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora diplomasına sahip olmak.
İnsan kaynakları geliştirme ve kariyer yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Moda Tasarımı 1 Dr. Öğr. Üyesi Tekstil Eğitimi alanında doktora yapmış, Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl öğretim elemanı deneyimine, alanında lisans/ön lisans düzeyinde ve uzaktan eğitim programında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak, tekstil, moda ve giyim tasarımı alanında kişisel
ve karma sergilerde eserlere sahip olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği 1 Profesör Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Elektromanyetik Alan Teorisi üzerine en az üç dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak. PV santraller ve LED’li aydınlatma sistemleri üzerine SCI-Exp (uluslararası) indeksli çalışmaları bulunmak. Aydınlatma teknolojisi ve enerji tasarrufu ile ilgili uluslararası kitapları ve yayınları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri 1 Profesör Robotik, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Kontrolu, Yapay Zeka, Endüstriyel Otomasyon ve Otomatik Kontrol Konularında uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak, bu konularda lisans ve lisanüstü seviyede ders vermiş olmak.
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Sistemler 1 Profesör Alanında lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş ve veriyor olmak, Mekatronik anabilim dalında lisansüstü tez yönetmiş veya yönetiyor olmak. Titreşim analizleri, katmanlı üretim, otonom araçlar üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi 1 Profesör Doçentlik unvanını “Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği” alanında almış olmak. Dokusuz tekstil yapılarında ve Örme kumaş yapılarında iletkenlik ve elektromanyetik kalkanlama üzerine SCI yayınları olmak. Tekstil takviyeli kompozitler üzerine araştırma yapmış olmak. Alanında lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş ve veriyor olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı 1 Doçent Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent Unvanı almış olmak. Veri Madenciliği ve Zeki Öğretim Sistemleri konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak, alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev yapmış veya yapıyor olmak, lisans ve lisansüstü düzeyinde alana ilişkin ders verme tecrübesine sahip olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer 1 Doçent Metalürji ve malzeme mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, UV ile sertleşebilen polimerik kaplama malzemeleri konusunda SCI yayınları olmak, Plastik kaplamalar konusunda lisans seviyesinde ders
vermiş veya veriyor olmak.
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Yönetim ve Pazarlama 1 Doçent Uzmanlık alanında lisans veya ön lisans seviyesinde en az 1 yıl ders vermiş olmak. Doçentlik unvanını “Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği” alanında almış olmak. Tekstil yönetimi ve pazarlaması alanında, Uluslararası İndekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makalelere
sahip olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı 1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora programını tamamlamış olmak, Metinsel Veri Madenciliği, Doğal Dil İşleme ve Biyoinformatik konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak, ulusal araştırma projelerinde yürütücülük yapmış veya yapıyor olmak, lisans düzeyinde alana ilişkin ders verme tecrübesine
sahip olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik 1 Dr. Öğr. Üyesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, üç boyutlu yazıcı teknolojisi ve üç boyutlu kornea dokusu alanlarında SCI- E kapsamında taranan dergilerde (Q1 sınıfı) araştırma makaleleri yayınlamış olmak. Lisans seviyesinde ders vermiş veya veriyor olmak.
Lisansüstü tez yönetiyor olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Maden Mühendisliği alanında almış olmak. Mineral, doğal kaynak ve metalurjik hammadde ekonomisi ve yönetimi konularında çalışmış ve maden görüntü işleme alanında SCI-E kapsamında taranan dergilerde yayınları olmak. En az 1 yıl süreyle yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak. Tübitak projelerinde görev
almış olmak.
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Hazır Giyim Teknolojisi 1 Dr. Öğr. Üyesi

Tekstil alanında doktora unvanına sahip olmak. Çok kriterli karar verme, doğal boyama ve tarihi tekstiller konularında altyapı projeleri yürütmüş olmak ve uluslararası endeksli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak. Alanında lisans seviyesinde ders vermiş veya
veriyor olmak.

 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/890453/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/marmara-universitesi-88-ogretim-uyesi-alacak