Reklam
  • Reklam

İLAN

24 Kasım 2021 - 10:51

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

İlan Yayım Tarihi : 24.11.2021
Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.11.2021
Son Başvuru Tarihi : 08.12.2021
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 17.12.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 21.12.2021
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 24.12.2021
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4- Özgeçmiş
5- Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
6- Lisans Transkripti
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı ya da resmi onaylı hizmet cetveli
11- Lisansüstü eğitim yaptığına dair başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesi
12- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak şartı aranır.

AÇIKLAMALAR:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıkları / yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
4- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. 
 

BİRİMİ BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
UNVAN ADET KAD.
DER.
ALES PUAN
TÜRÜ
AÇIKLAMALAR
HUKUK FAKÜLTESİ Kamu Hukuku Bölümü
Ceza ve Ceza Muh. Hukuku ABD
Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 6 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muh. Hukuku ABD Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 6 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muh.
Hukuku ABD
Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 6 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel Hukuk Böl.
İslam Hukuku ABD
Araş. Gör.
(Öncelikli Alan)
1 7 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Kamu veya Özel
Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel Hukuk Böl.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 7 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel Hukuk Böl.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 7 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel Hukuk Böl. Medeni Hukuku ABD Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 4 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel Hukuk Böl. Medeni Hukuku ABD Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 4 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel Hukuk Böl. Medeni Hukuku ABD Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 4 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ Özel Hukuk Böl. Medeni Usül ve İcra
İflas Hukuku ABD
Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 6 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel Hukuk Böl. Medeni Usül ve İcra
İflas Hukuku ABD
Araş. Gör. (Öncelikli Alan) 1 6 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Özel Hukuk Böl.
Ticaret Hukuku ABD
Araş. Gör.
(Öncelikli Alan)
1 6 EA Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğt. Böl.
Fen Bilgisi Eğitimi ABD
Araş. Gör. 1 4 SAY Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olup Fen Bilgisi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bil. Böl.
Anatomi ABD
Araş. Gör. 1 4 SAY Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Tıp Anatomi
alanında doktora yapıyor olmak.
BİGADİÇ MYO Terapi ve Rehabilitasyon Böl.
Fizyoterapi Pr.
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 4 EA Psikoloji lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Terapi ve
Rehabilitasyon Böl. Fizyoterapi Pr.
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 2 5 SAY Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon Böl.
Lojistik Pr.
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 EA Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup İşletme Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
KEPSUT MYO Mülkiyet Koruma ve Güv. Böl.
Özel Güvenlik ve
Koruma Pr.
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 MUAF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış ve gümüş cankurtaranlık
belgesine sahip olmak.
AYVALIK MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Böl.
Mimari Restorasyon Pr.
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 SÖZ Resim-İş Öğretmenliği lisans mezunu olup Sanat Tarihi
alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/888902/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/balikesir-universitesi-20-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-aliyor 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Tıbbi alet sektörü zorda
Tıbbi alet sektörü zorda
Samsun’da koronada artış var
Samsun’da koronada artış var