Reklam
  • Reklam

İLAN

25 Kasım 2021 - 13:14

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Çankaya Belediye Başkanlığından


1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.
 

S. NO MAHALLESİ BLOK B. BÖLÜM NO NİTELİĞİ ARSA PAYI KONUT BRÜT ALANI m2 ODA SAYISI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 UMUT (METİN OKTAY) MAH. 193.SOKAK NO:8 (7716 ADA 23 PARSEL)  A BLOK 4 KONUT  36/2378 107 2+1 180.000 TL 5.400 TL 23.12.2021 14:00
2  A BLOK 8 KONUT  36/2378 107 2+1 195.000 TL 5.850 TL 23.12.2021 14:05
3  B BLOK 8 KONUT  29/2378 88 2+1 180.000 TL 5.400 TL 23.12.2021 14:10
4  B BLOK 14 KONUT  29/2378 88 2+1 185.000 TL 5.550 TL 23.12.2021 14:15
5  B BLOK 24 KONUT  22/2378 66 2+1 180.000 TL 5.400 TL 23.12.2021 14:20
6  B BLOK 33 Ç.A.KONUT  43/2378 128 3+2 300.000 TL 9.000 TL 23.12.2021 14:25
7  B BLOK 36 Ç.A.KONUT  45/2378 126 3+2 300.000 TL 9.000 TL 23.12.2021 14:30
8 İLKER 7431 ADA 1 PARSEL  ARSA=880 m² KONUT KLASİK 3 KAT 2.024.000 TL 60.720 TL 23.12.2021 14:35
9 İLKER 7431 ADA 2 PARSEL  ARSA=610 m² KONUT KLASİK 3 KAT 1.342.000 TL 40.260 TL 23.12.2021 14:40
10 İLKER 7447 ADA 8 PARSEL  ARSA=695 m² KONUT KLASİK 3 KAT 1.495.000 TL 44.850 TL 23.12.2021 14:45
11 İLKER 7447 ADA 11 PARSEL  ARSA=700 m² KONUT KLASİK 3 KAT 1.540.000 TL 46.200 TL 23.12.2021 14:50
12 İLKER 7469 ADA 2 PARSEL  ARSA=688 m² KONUT KLASİK 3 KAT 1.514.000 TL 45.420 TL 23.12.2021 14:55
13 İLKER 7469 ADA 3 PARSEL  ARSA=605 m² KONUT KLASİK 3 KAT 1.392.000 TL 41.760 TL 23.12.2021 15:00
14 SANCAK 25356 ADA 8 PARSEL  ARSA=545 m² KONUT 0,40/1,40   5 A-3 3 1.581.000 TL 47.430 TL 23.12.2021 15:05
15 İMRAHOR-3 26452 ADA 5 PARSEL  ARSA=464 m² KONUT  0.35/1.05  5 A-3 3 1.021.000 TL 30.630 TL 23.12.2021 15:10
16 ÇUKURCA 28174 ADA 13 PARSEL  ARSA=1149 m² KONUT A-3 0.35/1.05 3.275.000 TL 98.250 TL 23.12.2021 15:15
17 İMRAHOR-3 29480 ADA 2 PARSEL  ARSA=1090 m² KONUT KLASİK 3 KAT 2.017.000 TL 60.510 TL 23.12.2021 15:20
18 ALACAATLI 44453 ADA 1 PARSEL ARSA=1780 m² KONUT E:0.50 Yençok:5 kat. 3.026.000 TL 90.780 TL 23.12.2021 15:25


2- İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak  ve  İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 150.-TL (yüzellilira) karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye gireceklerden;
Gerçek kişiler için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden/Noterden/E-devletten), İmza Beyannamesi (Noterden), Vekaleten iştirak halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.
Tüzel kişiler için; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf Odası  veya benzeri bir makamdan ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydını gösterir belge (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti) ile Noter tasdikli imza sirküleri; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ile yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi;
Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın  banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir);  İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname  ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve teklifin hangi taşınmaz satışına ilişkin olduğunu yazmaları gerekmektedir.
4- Tekliflerin ihale günü  saat 12.00 ‘ye kadar  ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.   
5- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın  Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat  Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin  son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40.maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
7- Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.
8- Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 - 2241   Faks: 0 312 458 90 76    Web: www.cankaya.bel.tr
9- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/886968/emlak/konut/cankaya-belediye-baskanligi-18-adet-tasinmazi-konut-arsa-vb-ihaleyle-satisa-sunuyor

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Samsun'da aranan 61 kişi yakalandı
Samsun'da aranan 61 kişi yakalandı
1930 Bafraspor evinde kayıp
1930 Bafraspor evinde kayıp