İLAN

26 Ocak 2022 - 11:51

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-1)

 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2020 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.
1.4. Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Başvuru Takvimi
İlan Yayım Tarihi : 26.01.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.01.2022
Son Başvuru Tarihi : 09.02.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : ttps://ilan.sakarya.edu.tr/
2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri (Başvurular şahsen yapılacaktır.)
- Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü 1 Kat Oda No: 218
- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (264) 295 40 92, 0 (264) 295 52 41 telefon numarası, [email protected] İletişim hattında yardım alabilecektir.

3. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER
 

İLAN
NO
POZİSYON ADI/
CİNSİYET
ÖĞRENİM KPSS PUAN TÜRÜ ADETİ ARANILAN ŞARTLAR
2022-1 Büro Personeli
(Erkek/Kadın)
Lisans KPSS/P3 6 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 65 puan almış olmak.
- Yükseköğretim Lisans programlarından mezun olmak
- Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
2022-2 Büro Personeli (Erkek) Lisans KPSS/P3 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 65 puan almış olmak.
- Belge ve Bilgi Yönetimi lisans programından mezun olmak
- Yayıncılık, yayınevi alanında en az 2 yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile
belgelendirmek.
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- İllüstratör Indesing, photosop programlarını bildiğini belgelemek.
- Üniversitemiz Yayın Koordinatörlüğü hizmetlerini yerine getirmek üzere
görevlendirilecektir.
2022-3 Büro Personeli (Erkek) Lisans KPSS/P3 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 65 puan almış olmak.
- Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- Sporun üç temel ana branşından herhangi birine ait en az ikinci kademe
Antrenörlük belgesine sahip olmak
- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.
2022-4 Büro Personeli (Erkek) Lisans KPSS/P3 2 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 65 puan almış olmak.
- Yükseköğretim programlarının Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finansal Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Muhasebe- Vergi Lisans programındanmezun olmak.
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
2022-5 Büro Personeli (Erkek) Lisans KPSS/P3 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 65 puan almış olmak.
- Yükseköğretim programlarının Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans programından mezun olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
2022-6 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) Lise ve Dengi KPSS/P94 16 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Orta Öğretim (Lise ve Dengi)
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- Hijyen Sertifikası sahibi olmak
2022-7 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın) Lise ve Dengi KPSS/P94 5 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Orta Öğretim (Lise ve Dengi)
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- Hijyen Sertifikası sahibi olmak
2022-8 Destek Personeli (Peyzaj Bahçıvanı) (Erkek) Lise ve Dengi KPSS/P94 5 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Bahçıvanlık alanında en az 1 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek
- Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya MEB onaylı Bahçıvan Sertifikasına sahip olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
2022-9 Destek Personeli (Şoför) (Erkek) Ön Lisans KPSS/P93 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Yükseköğretim programlarının Önlisans programından mezun olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
2022-10 Destek Personeli (Şoför) (Erkek) Ön Lisans KPSS/P93 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Yükseköğretim programlarının Önlisans programından mezun olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
2022-11 Diğer Sağlık Personeli Tıbbi Sekreter (Erkek/Kadın) Ön Lisans KPSS/P93 5 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 65 puan almış olmak
- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans programından mezun olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
2022-12 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Lisans KPSS/P3 10 - 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Programından Mezun Olmak
- Askerliğini yapmış olmak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- 170 cm’den kısa olmamak
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak
- İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
2022-13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ön Lisans KPSS/P93 10 - 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans Programından Mezun Olmak
- Askerliğini yapmış olmak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- 170 cm’den kısa olmamak
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak
- İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
2022-14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ön Lisans KPSS/P93 5 - 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans Programından Mezun Olmak
- Askerliğini yapmış olmak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- En az A2 Motosiklet Sürücü Belgesine sahip olmak
- 170 cm’den kısa olmamak
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak
- İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
2022-15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) Ön Lisans KPSS/P93 2 - 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Programından Mezun Olmak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- 165 cm’den kısa olmamak
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak
- İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
2022-16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) Lisans KPSS/P3 3 - 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Programından Mezun Olmak
- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
- 165 cm’den kısa olmamak
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak
- İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
2022-17 İnşaat Mühendisi (Erkek/Kadın) Lisans KPSS/P3 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmak
- Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek
- Yükseköğretim Programlarının İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak
- Erkek Adaylar için Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
          - Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak
- Auto Cad programının yetkili kuruluşlarında sertifikaya sahip olmak
- Sta Cad veya XSteel veya SAP2000 veya ProBina veya İdeCad programlarının yetkili kuruluşlarında sertifikaya sahip olmak
2022-18 Mimar
(Erkek/Kadın)
Lisans KPSS/P3 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmak
- Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek
- Yükseköğretim Programlarının Mimarlık Lisans programından mezun olmak
- Erkek Adaylar için Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak
- Revit veya 3D Max programlarının yetkili kuruluşlardan sertifikaya sahip olmak
- Autucad ve Photoshop (veya Corel Draw) programlarını biliyor olmak ve bunu belgelendirmek
2022-19 İnşaat Teknikeri
(Erkek)
Önlisans KPSS/P93 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 65 puan almış olmak
- Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek
- Yükseköğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi” alanından mezun olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak
- Auto Cad programının yetkili kuruluşlarından sertifikaya sahip olmak
- Revit ve 3D Max programlarının yetkili kuruluşlarından sertifikaya sahip olmak
- Photoshop ve Corel Draw programlarını biliyor olmak ve bunu belgelendirmek
2022-20 Teknisyen
Ağaç işleri-Mobilya- Marangoz Teknisyeni (Erkek)
Lise ve Dengi KPSS/P94 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek
- Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak
2022-21 Teknisyen
İnşaat Teknisyeni
(Erkek)
Lise ve Dengi KPSS/P94 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek
- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat programlarından mezun olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak
2022-22 Teknisyen Sıhhı Tesisat Teknisyeni (Erkek) Lise ve Dengi KPSS/P94 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak
- Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek
- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak
- Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak
- Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak


4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
- Başvuru Formu,
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- Özgeçmiş,
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- 1 Adet Fotoğraf,
- Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
- Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK hizmet dökümü,
- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Nüfus Cüzdanı Sureti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
- Güvenlik personeli için beden kitle endeksi (Resmi veya Özel sağlık kuruluşlarından / merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır).
- Güvenlik personeli 2022-14 ilanı için A2 sınıfı sürücü belgesi,
- Destek personeli 2022-10 ilanı için E sınıfı sürücü belgesi,
- Destek personeli 2022-9 ilanı için B sınıfı sürücü belgesi,

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü)
çalıştırılacaklardır.
- Peyzaj görevlileri üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalıştırılacaktır.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
- İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.
- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 
- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/923435/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/sakarya-universitesi-80-sozlesmeli-personel-alacak

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bayram Bektaş’la dirsek teması
Bayram Bektaş’la dirsek teması
Henüz kararını vermedi
Henüz kararını vermedi