Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Reklam
  • Reklam

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

11 Mayıs 2021 - 11:22

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi, Devlet  Yükseköğretim  Kurumlarında  Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ve  Üniversitemiz  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Profesör  kadrosu  başvurusunda  istenen  evraklar  (Öğretim  Üyesi  İlan  Başvuru  Formu  ve  Aday  Etkinlik  Puan  Tablosu  hariç  aşağıda  istenen  tüm evraklar 6 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

1.  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığının  internet  sitesindeki  Dokümantasyon/Formlar/Akademik  Personel  Şb.  Md.  Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

1.  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığının  internet  sitesindeki  Dokümantasyon/Formlar/Akademik  Personel  Şb.  Md.  Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

1.  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığının  internet  sitesindeki  Dokümantasyon/Formlar/Akademik  Personel  Şb.  Md.  Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Yabancı dil belgesi,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

*Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.
 

  Birim Bölüm ABD / Program Unvan Adet Nitelik
1 Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Profesör 1 Doçentlik unvanını Felsefe Bilim alanında almış
olmak. Siyaset felsefesi ve Türk düşüncesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Türk İslam Düşüncesi Tarihi Profesör 1 Doçentlik unvanını Felsefe Bilim alanında almış olmak. Türk İslam düşüncesi alanında çalışmaları olmak.
3 Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji Profesör 1 Doçentlik unvanını Biyoloji Bilim alanında almış
olmak. Fermantasyon ve antioksidan konularında çalışmalar yapmış olmak.
4 Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim- Tercümanlık Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti Mütercim Tercümanlık (İngilizce) olmak. Doktora unvanını Çeviribilim alanında almış olmak. Çeviri sosyolojisi
alanında çalışmalar yapmış olmak.
5 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 Doçentlik unvanını Sosyoloji Bilim alanında almış olmak. Aile ve kadın çalışmaları alanında çalışmalar
yapmış olmak.
6 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında almış olmak. Bu alanda çalışmaları olmak.
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri İstatistik Doçent 1 Doçentlik unvanını İstatistik Bilim alanında almış olmak. Uygulamalı istatistik ve yapay zeka alanında çalışmalar yapmış olmak.
8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 Doçentlik unvanını Makro İktisat Bilim alanında almış olmak. İşgücü piyasası ve istihdam konularında çalışmalar yapmış olmak.
9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Doçentlik unvanını Muhasebe Bilim alanında almış
olmak. Kamu iç denetimi ve banka performansı konularında çalışmaları olmak.
10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Maliye alanında almış olmak. Çifte vergilendirme ve vergi adaleti konularında
çalışmaları olmak.
11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Doçent 1 Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler Bilim alanında almış olmak. Türk dış politikası ve enerji
güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
12 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Mimarlık Tarihi alanında almış
olmak. Bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
13 Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında almış olmak. Beslenme ve yeme bozuklukları ile ilgili çalışmaları
olmak.
14 Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Engelli Çalışmaları Anabilim Dalında almış olmak. Çocuk ihmal ve istismarı
konusunda çalışmaları olmak.
15 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalında yapmış olmak. Bu alanda çalışmaları olmak.
16 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Profesör 1 Doçentlik unvanını Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim alanında almış olmak. Bu alanlarda çalışmalar
yapmış olmak.
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlık unvanını Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Otizm
konusunda genetik çalışmalar yapmış olmak.
18 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlık unvanını
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında almış olmak. Bu alanda çalışmaları olmak.
19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları)
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlık unvanını İç Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Tiroid bezi hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
20 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlık unvanını Kardiyoloji Anabilim Dalında almış olmak. Koroner arter hastalığı konusunda
çalışmaları olmak.
21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Doçentlik unvanını Nöroloji Bilim alanında almış
olmak. Bu alanda çalışmaları olmak.
22 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora veya Uzmanlık unvanını Anatomi Anabilim Dalında almış olmak. Bu alanda çalışmaları olmak.
23 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Biyofizik Anabilim Dalında almış olmak. Elektrofizyoloji alanında çalışmalar yapmış
olmak.
24 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 Doçentlik unvanını Turizm Bilim alanında almış olmak. Gastronomi ve yiyecek içecek alanında
çalışmaları bulunmak.
25 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 1 Doçentlik unvanını Turizm Bilim alanında almış
olmak. Turizm işletmelerinde örgütsel davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.
26 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finans Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Finans alanında almış olmak. Bankacılık, finans ve ekonomi alanında çalışmalar
yapmış olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/789565/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/kirklareli-universitesi-26-ogretim-uyesi-alacak 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
EGE TÜRKİYE ŞAMPİYONU
EGE TÜRKİYE ŞAMPİYONU
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı