DERNEK YÖNETİCİLERİNE HACİZ TEHLİKESİ


 

Samsunspor para yokken kaos içinde idi. Maddi sorunlar Yılport Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından çözüldü, borçlar ödendi. Ancak para saadet getirmedi. İsmail Uyanık ile Yüksel Yıldırım arasında başlayan anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı. Sonuçta İsmail Uyanık A.Ş.’den ayrıldı. 

 

Yıldırım, Uyanık’ın herhangi bir maddi katkıda bulunmadığını kağıt üzerinde bir hisse verildiğini açıkladı. Ayrıca Yıldırım, Uyanık’a 50,000 TL maaş verdiğini basın toplantısı ile kamuoyuna ifade etti. Buraya kadar yaşananlar tüm spor kamuoyunun bilgisinde.

 

Uyanık yönetiminden Tahsin Kosif olmak üzere bazı arkadaşlar istifa etti. Oysa bu arkadaşlar istifa etmek yerine dernek yönetiminde kalsalardı 17 kişilik yönetim kurulundan 9 kişi derneği genel kurula götürebilirdi. Ancak dernek yeniden borçlandırıldı. Basket takımı kuruldu. 3.5 milyon civarında bir yük getirildi. Bu konu aysbergin yüzeyindeki görünen kısım. Aysbergin altında ise otoparkın 1.5 milyon civarında bir ecrimisil tazminatı bulunmakta. Bu rakam ödenmediği taktirde ki A.Ş. bu meblağı veya derneğin değişik borçlanmaları için musluğu kestiğinden dolayı tüm sorumluluk dernek yöneticilerinin uhdesindedir. 

 

Ayrıca SSK ile borçlardan da dernek yönetiminde görev yapan arkadaşlar sorumludur. Herhangi bir icrai sonuç doğuracak borçlarda dernek yöneticilerinin mal varlığına el konacaktır. Nitekim geçmişte Toprakbank örneğinde bu fiili durum yaşanmış, yönetim kurulu üyelerinin kredi kartlarına dahi haciz işlemleri uygulanmıştır. Yedek yöneticiler asil üyelerin yerine monte edilerek gün geçiştirilmeye başlanmıştır. Üstelik bazı divan kurulu üyelerine kulübü temsil yetkisi verilmiştir. Divan kurulunun kulüp yönetimi ile ilgili hiçbir tasarrufu olamaz. Asil üyeler yerine yedek listeden dahil olan arkadaşlarımızda derneğin tüm borçlarını üstenmiş bulunmaktadırlar. Yedek üyeler ancak genel kurul tarihini ötelemek için gündeme getirilir. Ancak derneğin borçları bakidir. Ödenmediği sürece tüm dernek yöneticileri sorumludur.

 

Genel kurulun ötelenmesi sadece borçların ödenmesi takvimini geciktirir. Dernek yöneticilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak kulüpte belirsizliğe yol açar. Şampiyonluk kovalayan bir takım için önemli handikaptır. Otoparktan doğacak olan ecrimisil tazminatı için ödeyeme müracaatı yapıldığında bedelin yüzde 25’i ödenerek taksitlendirme yapılabilir. Ancak bu durumda yine eski dernek yönetim kurulu üyelerinin şahsi taahhütleri alınır. Taahhütler yerine getirilmediğinde ise yasal işlemler devreye girer.

 

Sonuç olarak Samsunspor hiç kimsenin tapulu malı değildir. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve şahsi egolar uğruna bir kentin kaderi ile oynanmamalıdır. A.Ş. tüm borçları üstlenen ve maddi olarak tüm harcamaları yapan kurum olarak patron kimliğindedir. 

 

Samsun adına hesap sorma vizyonuna sahiptir. Çift başlılık iddiasında bulunabilmek için A.Ş.’ye kağıt üzerinde değil hisse bedelinin yatırılması gerekir. Böyle bir imkan yok ise derneğin genel kurula gitmemesi için yapılan girişimler farklı biçimde algılanacaktır. Derneğin masada A.Ş. nezdinde söz sahibi olabilmesi için A.Ş. hisselerinin belirli bir yüzdesinin bedeli ödenerek dernek yönetiminde olması gerekir. 

 

Uyanık’ın veya başka kişilerin A.Ş.’de hisse sahibi olması derneğin hisse sahibi olduğunu göstermez. Eğer para ödeyerek hisse senedi alarak kulübe hibe edebilecek bir babayiğit çıkarsa kimsenin itirazı olmaz. 

 

Cuma namazlarında artık hutbelerde Samsunspor’a yardım talebinde bulunularak cami önlerinde mendil açacak duruma gelmemesi için nitekim basket takımı deplasman gideri için bir Samsunlu işadamı masrafları karşılamıştır. Bir an önce dernek genel kurul kararı alınmalı ve A.Ş. ile uyumlu çalışabilecek yeni yönetim kurulu oluşturulmalıdır.