MİYALJİ mi? FİBROMİYALJİ mi?


 

Toplumda sıkça görülen kas ağrılarında, hekim kontrolü dışında,  kişilerin kendi rahatsızlıklarına isim koyduğunu görmekteyiz. Bunun sonucunda da tedavi süreçleri olumsuz etkilenip gecikmelere neden olmaktadır. Bu nedenle; bu yazımda “kas ağrılarını” açıklamak istedim.

“Miyalji” çoğunlukla kas romatizması olarak bilinir. Kas ağrısına eşlik eden, hareket kısıtlılığı, kramp ve kas yorgunluğu vardır. Günlük yaşantı, mesleki durum ile ilişkili ve bölgesel ağrılar gözlenir. Özellikle fazla kullanılan kas gruplarında bulgular ortaya çıkar. Yine,  vücutta yaşanan enfeksiyonlar sonucunda, kontrolsüz spor sonrası, su tüketiminin azaldığı dönemlerde de şikayetler artabilir. Bu durumlarda kas ağrısını tetikleyen böyle bir faktör varsa bunu ortadan kaldırmak ilk hedeftir. Etkilenen kas dokusunun hem esnekliğini artırmak hem de güçlendirmek ise sonraki hedefimizdir. Bunun için; kişinin günlük yaşamda oturma şeklinden, teknolojik aletleri kullanma şekline kadar; kullandığı yastık ve yatak seçimlerinden, gereklilik durumunda ilaç desteğine kadar düzenlemelerinin yapılması gerekir. Kişiye özel öğretilecek egzersiz programı ile beraber fizik tedavi desteği ise iyileşme sürecini hızlandırır.

“Fibromiyalji” ise yumuşak doku romatizması olarak adlandırılır. Aslında bir hastalık olarak literatürde net bir yeri vardır. “Santral sensitizasyon sendromları” arasında yer almaktadır. Yani, yaygın ve uzun süreli ağrı gelişiminde hem periferik hem santral ağrı mekanizmalarının rol oynadığı ayrıca genetik faktörlerin de etkili olduğu, psikolojik streslerin de tetiklediği bir hastalık grubundandır. Tanısı için değişik tanı kriterleri uluslararası sunulmaktadır, klinik değerlendirme önemlidir. “Miyalji” ile önemli farklarından biri; en az üç ay süren, bölgesel olmayıp yaygın vücut ağrısı ile beraber tüm vücut yorgunluğu, uyku bozukluğu, duygu durum bozukluğu gibi farklı bulguların eşlik etmesidir. Bu nedenle de tedavide; öncelikle uyku düzenini sağlamak, psikolojik problemleri ortadan kaldırmak, vitamin-elektrolit eksikliği veya dengesizliğini çözümlemek önemlidir. Tabii ki tüm vücut kas dengesini sağlamak için uygun egzersiz programı planlaması ya da süreklilik gösterilecek spor programının (yürüyüş, yoga, yüzme...) kişinin yaşantısına dahil etmesi gerekmektedir. 

“Ağrı” üzerinde geniş yorumlar yapılabilen, süresi, şiddeti, şekli ve sebep olabileceği fonksiyonel kısıtlılığı değişebilen bir bulgudur. Bu nedenle, ağrının adı doğru konulmalı ve gecikmeden tedavisi yapılmalıdır.

“Ağrısız yaşam mümkündür.”