• Reklam
SAYIŞTAY’DAN ŞOK CANİK RAPORU!

SAYIŞTAY’DAN ŞOK CANİK RAPORU!

Sayıştay, Canik Belediyesi'ne ilişkin 2017 yılı Denetim Raporu'nda, mali tablolarında 3 büyük usulsüzlük tespit etti, 12 ayrı usulsüzlükle ilgili uyarı yaptı

07 Kasım 2018 - 09:46

Canik Belediyesi'nin katma değer vergisi hesabına kaydedilmemesi gereken tutarları kaydettiğini, belediyenin şirketindeki sermaye tutarı ile mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının da uyuşmadığını belirleyen Sayıştay, belediye tarafından tahsis edilen taşınmazlarının ise muhasebe kayıtlarında izlenemediğini belirledi. Canik Belediyesi'nin Kamu İhale Kanunu'nu hiçe sayarak mal ve hizmet alımlarında yüzde 10'luk sınırın çok üzerinde harcama yaptığını da belirleyen Sayıştay, bu alımlar yapılırken, KİK'e danışma gereği bile duyulmadığını da tespit etti.

15 CİDDİ USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Sayıştay'da denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevine Fikret Çöker'in yerine Zekeriya Tüysüz getirilmesiyle, Türkiye gündemine oturan Sayıştay'ın Canik Belediyesi 2017 yılı Denetim Raporu'nda yer alan usulsüzlükler, gözler önüne serildi. 2018 yılı ağustos ayı itibariyle açıklanan raporda, Canik Belediyesi'nin kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak mali tablolarında yaptığı 15 ciddi usulsüzlük tüm ayrıntılarıyla yer aldı. Sayıştay, usulsüzlük tespit ettiği 3 bulguyu denetleme raporuna dayanak tutarken, 12 ayrı usulsüzlükle ilgili de belediyeye ciddi uyarılarda bulundu.

6.8 MİLYON TL USULSÜZ KDV OLARAK KAYDEDİLMİŞ

Osman Genç’in başkanı olduğu Canik Belediyesi'nin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun dayanaklarını oluşturan 3 bulgudan ilkini, ‘İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına Kaydedilmemesi Gereken Tutarların Kaydedilmesi’ olarak belirlendi. Canik Belediyesi’nin kuruluş amacına uygun teslim ve hizmetleri ile ilgili olan işlemleri dolayısıyla doğrudan giderleştirilmesi ya da ilgili malın maliyetine eklenmesi gereken 6 milyon 823 bin 393,16 TL tutarın katma değer vergisini doğrudan giderleştirmek ya da ilgili malın maliyetine eklemek yerine, İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı’na kaydettiği, bu durumun da mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini etkilediği belirlendi.

595 BİN 681 TL CANİK İMAR İNŞAAT SERMAYESİ’NDE EKSİK

Sayıştay ayrıca, Canik Belediyesi'nin şirketindeki sermaye tutarı ile mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının da uyuşmadığını belirledi. Buna göre belediyenin, Canik İmar İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nde yüzde 100 oranında ortaklığı bulunduğu ve bu şirketteki toplam sermaye miktarının 2 milyon TL olduğuna işaret edilirken, "Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın 2 milyon TL borç bakiyesi bulunması gerekirken 1 milyon 404 bin 318,62 TL borç bakiyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında toplam 595 bin 681,38 TL eksik borç bakiyesi bulunması suretiyle mali tablolarda hataya sebep olunmuştur" denildi.

TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR MUHASEBE KAYITLARINDA YOK

Sayıştay ayrıca, Canik Belediyesi'nce tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenemediğini de belirledi. Buna göre belediyenin tahsis ettiği 5 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarına alınarak takip edilmediği görüldü.

SAYIŞTAY, CANİK BELEDİYESİ’Nİ UYARDI

Sayıştay bu üç bulgunun yarattığı usulsüzlüklerin belediyenin mali tablosuna ilişkin güveni sarsmaya devam ettiği sonucuna varırken, 12 ayrı usulsüzlükle ilgili ise belediyeyi biran önce bu hesaplarını düzeltmesi konusunda uyardı.

İşte Sayıştay'ın Canik Belediyesi'ne yönelik denetimlerinde uyardığı usulsüzlüklerden bazıları:

TAŞINMAZ KİRALAMALARI İHALESİZ, ADRESE TESLİM YAPILMIŞ: Kira süresi sona eren taşınmazların ihale yapılmaksızın encümen kararı ile kira sürelerinin uzatılması: Yapılan incelemede Canik Belediyesine ait 17 adet taşınmazın kira süresi sonunda, yeniden ihaleye çıkılarak kiraya verilmeleri gerektiği halde, ihale yapılmaksızın encümen kararı ile kira sürelerinin mevzuata aykırı bir şekilde uzatıldığı tespit edildi.

4 TAŞINMAZ KANUNA AYTIRI TAHSİS EDİLDİ: Kuruma ait taşınmazların 5393 sayılı Kanun’a aykırı olarak dernek, şirket ve spor kulüplerine tahsis edilmesi: Canik Belediyesi tarafından, hukuka aykırı olarak 4 adet taşınmazın dernek, şirket ve spor kulüplerine tahsis edildiği tespit edildi.

2 MİLYON 271 BİN TL VERGİ VE SGK BORCU ÖDENMEDİ: Yapılan vergi tevkifatı ve sosyal güvenlik kesintilerinin ilgili kurumlara ödenmemesi: Yapılan inceleme sonucunda, yapılan vergi tevkifatı ve sosyal güvenlik kesintilerinin ilgili kurumlara ödenmediği ve bunun genel bir uygulama haline getirildiği, sadece 2017 yılı için ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabında 1 milyon 457 bin 285,38 TL; Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabında ise 814 bin 192,92 TL olmak üzere toplam 2 milyon 271 bin 478,30 TL’nin ilgili vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmediği görüldü. Bu durumun, tahakkuk edecek gecikme zamları dolayısıyla kamu zararına da yol açacağı vurgulandı.

TAHSİLAT YAPILMIYOR UYARISI: Canik Belediyesi 2017 yılı hesabına ait tahakkuku yapılan arsa, arazi, ilan ve reklam vergisi, diğer taşınmaz kira gelirleri, arsa satışı ve diğer para cezalarının bir kısmının tahsil edilmediği ve tahsilatlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmadığı anlaşıldı. Kurumda; önceki yıllardan toplam 9 milyon 111 bin 761,39 TL gelir devri yapıldığı, 2017 yılı sonu itibarı ile toplam 29 milyon 521 bin 956,53 TL çeşitli gelir tahakkuku yapıldığı, 2017 yılı içinde sadece 12 milyon 145 bin 165,81 TL tutarında tahsilât yapıldığı, 17 milyon 377 bin 040,27 TL’nin tahsil edilmediği anlaşıldı.

CANİK BELEDİYESİ’NİN BORCU 46 MİLYON 146 BİN TL: Bununla birlikte yapılan inceleme sonucunda, 31.12.2017 tarihi itibariyle Canik Belediyesinin kısa vadeli borçlarının Banka Kredileri Hesabında 1 milyon 922 bin 935,46 TL olarak yer aldığı, uzun vadeli borçlarının ise 44 milyon 223 bin 549,22 TL olarak yer aldığı görüldü. Raporda, 'Kısa ve uzun vadeli olmak üzere toplam borcu 46 milyon 146 bin 484,68 TL gibi bir borcu bulunan Canik Belediyesi'nin borçluluk durumu göz önüne alındığında Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatı hususunda sergilenmiş olan ihmal ve dikkatsizlik, Kurumun borçlarını ödemesi önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Sonuç itibariyle aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterildiği üzere, kurumun tahsilat oranının yüzde 41,14 gibi çok düşük bir oranda gerçekleşmesi, gelirlerin takip ve tahsili hususunda yeterli özenin gösterilmediği kanaati oluşturmaktadır" denildi.

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İHALE YAPILMAMIŞ: Canik Belediyesi'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f ve 22/d Maddelerine Göre yapılan mal alımlarının kanunda öngörülen yüzde 10’luk sınırın aşılması: Canik Belediyesi'nin mal alımları için öngörülen ödeneğin %10’luk üst sınırı 488 bin 135,62 TL iken, toplam yapılan harcamanın 2 milyon 647 bin 741,96 TL olduğu ve bu tutarın bütçe ile öngörülen ödeneğin yüzde 54,24’üne tekabül ettiği, hizmet alımları için: Öngörülen ödeneğin %10’luk üst sınırı 1 milyon 157 bin 210,84 TL iken, toplam yapılan harcamanın 4 milyon 724 bin 435,87 TL olduğu ve bu tutarın bütçe ile öngörülen ödeneğin yüzde 40,83’üne tekabül ettiği, yapım işleri harcamaları için öngörülen ödeneğin %10’luk üst sınırı 3 milyon 273 bin 057,78 TL iken, toplam yapılan harcamanın 10 milyon 554 bin 386,66 TL olduğu ve bu tutarın bütçe ile öngörülen ödeneğin yüzde 32,25’ine tekabül ettiği, belirlendi. Sayıştay ayrıca bu alımlar sırasında Kamu İhale Kurulunun uygun görüşünün alınmadığını da tespit etti.

OTOPARK GELİRLERİ BÜYÜKŞEHİR’E AKTARILMADI: Otopark Gelirlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne Aktarılmaması: Sayıştay, Belediye tarafından tahsil edilen otopark gelirlerin süresi içerisinde Büyükşehir Belediyesine aktarılmadığını da tespit etti. Canik Belediyesi tarafından 2017 yılında imar mevzuatı uyarınca otoparkla ilgili olarak tahsil edilen 476 bin 101,61 TL’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmadığı ve böylece mali tablolarda bu tutarda bir hataya neden olunduğu tespit edildi.

OTOPARK GELİRLERİ İÇİN AYRI HESAP AÇILMADI: Otopark Bedellerine İlişkin Gelirlerin Ayrı Bir Vadeli Hesapta Takip Edilmemesi: 3194 sayılı İmar Kanununun 37’nci ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği gereği tahsil edilen otopark bedelleri için ayrı bir vadeli hesap açılmadığını da tespit etti. Sayıştay, Canik Belediyesi tarafından 2017 yılında tahsil edilen ve önceki yıldan devreden toplam 3 milyon 918 bin 193,36 TL tutarındaki otopark bedelinin ayrı bir vadeli hesapta izlenilmediğini belirledi.

GSM ŞİRKETLERİNE BEDAVA GEÇİŞ HAKKI: Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi: Sayıştay, Canik Belediyesi mücavir alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin takip ve tahsil edilmediğini belirledi.

Kaynak: Gülsüm ATİK

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
TOHM’dan şampiyonluğa
TOHM’dan şampiyonluğa
Çarşambaspor’dan kaleye takviye
Çarşambaspor’dan kaleye takviye