T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ 2015/324 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK...
Reklam
  • Reklam

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ 2015/324 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

27 Temmuz 2021 - 13:44

T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2015/324 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

TAŞINMAZIN
Özellikleri :Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mahallesi Başpınar Mevkii 182 Ada 81 Parsel (Eski 3585 Parsel) de kayıtlı İplik Fabrikası ve Arsa niteliğindeki tapu kaydında 10.632,38 metrekare yüzölçümlü taşınmazın kıymet takdirine itiraz davasında hükme esasa alınan 23/02/2021 havale tarihli bilirkişi raporu satışa da esas olmakla bilirkişi raporuna göre;
Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mahallesi, Parsel 3585 ‘ de kayıtlı (Güncel kayıtlarda 182 ada 81 parsel) 10.700,00 m2 alanlı İplik Fabrikası ve Arsa nitelikli taşınmaz
İmar Durumu: Taşınmazın, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunduğu, imarının ‘Sanayi’ yapılaşması koşullarında olduğu, GAOSB müdürlüğünün alt yapı ve hizmetlerinden tam olarak faydalandığı görülmüştür.
Taşınmazın Genel Durumu: Taşınmaz arsa üzerinde; idari bina, fabrika binası (üretim tesisi), torna atölye odası ve depo-yükleme bölümü tespit edilmiştir. Parselin etrafı güvenliği sağlayacak yükseklikte ihata duvarı ile çevrilmiştir. Parsel içerisinde çekme mesafeleri olarak görülen yapılaşma harici kısımların hemen hemen tamamı saha betonu ile kapatılmıştır.
Taşınmaz konum olarak GAOSB 1. Kısım sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın etrafı birçok fabrika-üretim tesisi ile çevrili olmakla birlikte sosyal tesislere yürüyüş mesafesindedir.Taşınmaz konum olarak altyapı-ulaşım problemi bulunmayan yapılaşmanın % 100 ‘ e yakın olduğu cazip bir bölgededir.
Taşınmazın mahalli adresi; Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu cadde no: 22 Şehitkamil/Gaziantep olarak tespit edilmiştir.
Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar aşağıda açıklanarak sıralanmıştır.
a) İdari Bina Bölümü : Bu bölüm tesisin güney-batı köşesinde 2 katlı betonarme olarak yapılmış ve üzeri çelik çatı ile kapatılmıştır. Zamana bağlı ve uzun zamandır kullanılmaması sebebiyle yaşına nispette fazla yıprandığı görülmüştür.
b) Fabrika Bölümü: Bu bölüm 3 katlı betonarme karkas olarak yapılmıştır. Üretim-imalat alanları haricinde, personel soyunma odaları, usta odaları, bakım-yedek parça odaları vb. hacimler olduğu görülmüştür. Yapının iç duvarları sıvalı ve üzeri boyalı vaziyettedir. Zeminler serleştirilmiş beton ve kısmen karolam parke ile kaplıdır. Çatı karkası çelik konstriksiyon mamülden ve kaplaması alüminyum sandviç panel ile inşa edilmiştir.
İdare ve Sosyal Tesisler Bölümü: Fabrikanın işletmeye giriş bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölüm 5 katlı betonarme karkas tarzda fabrika bölümüne bitişik tarzda yapılmıştır. Bu bölümde işletmenin, idaresi, muhasebesi, santral, klima tesisleri, mutfak , yemekhane, işçi soyunma odaları, wc-duş vs hacimler bulunmaktadır.
c) Depo Bölümü: Bu bölüm çelik konstriksiyon olarak yapılmıştır. Zeminleri saha betonu ile kaplıdır. Duvarları sıva üzeri boyalı vaziyette inşa edilmiştir.
d) Bahçe duvarı ve saha betonu: Yerinde yapılan incelemelerde gerek saha betonunda gerekse ihata duvarında çatlaklar olduğu, yapının işler duruma getirilmesi durumunda kapsamlı tadilat olacakları yada yıkılıp tekrar yapılacakları dikkate alındığında bedel tespitine gerek görülmemiştir. Söz konusu duvar ve zemin betonlarının hizmet ömrünü tamamladığı kanaatine ulaşılmıştır.
Taşınmazın Arsa ve Yapı Değeri Hesaplamalar: Taşınmaz arsasının 30.11.2020 günü itibariyle beher m2 ‘sinin 720,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmazın üzerinde bulunan yapılar için 2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık birim maliyetleri üzerinden yıpranma ve eksiklik oranı düşülerek hesaplanacaktır.
Yapının bölümlerinin yaşları yaklaşık 30-40 yıl aralığındadır. Yapının uzun süre boş durumda olması Teknolojisinin ve standartlarının eski yıllarda kalması dikkate alınarak ; depo bölümü-fabrika bölümü- idari bina bölümü için yıpranma ve eksik imalat oranı % 50 olarak kanaat edilmiştir. Bahçe duvarı ve saha betonunun hizmet yılını tamamladığı kanaatine varılmıştır.
Yapı Sınıfı ve Grubu
Arsa Bedeli : - 10.700.00m2X 720,00 TL/m2 X Tam (Hisse) = 7.704.000,00TL
İdari-Sosyal Bina Yapı Bedeli: 3B 1.850.00m2X1.450,00 TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.) =1.341.250,00 TL
Fabrika Yapı Bedeli : 3A 29.900.00m2X1.100,00 TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.) =16.445.000,00 TL
Depo-Trafo-Atölye Yapı Bedeli : 3A900,00m2X1.100,00TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.)
=495.000,00 TL
Taşınmazın arsa ve yapı bedeli toplamı = 25.985.250,00 TL
MAKİNE MÜHENDİSİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN HUSUSLAR
Fabrikanın mevcut durum tespitinde, halihazırda bulunan makinelerin hiçbirisinin aktif durumda olmadığı, fabrikanın çalışamaz durumda olduğu görülmüştür. Elektrik eneıjisi olmadığı için keşif esnasında ışıksız ve karanlık ortam da zorluk içerisinde makine etiket ve özellik tespitleri yapılmıştır. Makinelerden bazılarının demonte vaziyette olduğu görülmüş, bazı makinelerin işlevini yerine getiremeyecek derecede yıpranmış ve hurdaya yakın durumda olduğu ve çürümeye başladığı tespit edilmiştir. Enerji olmadığı için makinelerin çalışması mümkün olmayıp ve işletme uzun süredir faaliyet dışı olduğundan makinelerin sağlam ve çalışır durumda olup olmadığının mevcut elverişsiz koşullar itibariyle net olarak tespiti yapılamamış olup, bazı makine parçalarının eksik olduğu, bazılarının ise atıl durumda olduğunun tespiti yapılmıştır.
 

S.NO MAKİNA ADI MARKASI SERİ NO MODEL ADET BİRİM FİYATI (TL) TUTARI (TL)
1 Çekme Makinası GC 12 Nsc 2903940-41 1995 3 180.000 540.000
2 Çekme Makinası GC 14 Nsc 29486
29487
21754
21756
31189
1996 5 210.000 1.050.000
3 Çekme Makinası GC 14 Nsc 29049 1998 1 200.000 200.000
4 Çekme Makinası GC 15 Nsc 31202
29561
31232
2003 3 280.000 840.000
5 Elyaf Koparma Makinası
TB 10
Nsc 29477 1996 1 185.000 185.000
6 Elyaf Koparma Makinası Seydel 18318 1992 1 180.000 180.000
7 Finisör Makinası FM 30 Nsc 6631 2003 1 200.000 200.000
8 Finisör Makinası FM 32 Nsc 6641 2003 1 200.000 200.000
9 Finisör Makinası Nsc 6525-01 2000 1 185.000 185.000
10 Finisör Makinası FM 32 Nsc 741690-01 1993 1 125.000 125.000
11 Rebraker Makinası GC 15 Nsc 23868
23862
28969
1985
1985
1996
1
1
1
125.000
125.000
160.000
125.000
125.000
160.000
12 Ring Makinası S. Cognatex 04084-9010030/94 1990 2 80.000 160.000
13 Ring Makinası Zinser 3635
3893-89/11/8829
3894-89/11/8829
1989
1990
1990
1
1
1
110.000
120.000
120.000
110.000
120.000
120.000
14 Ring Makinası (Water) Cognatex MS 20464
MS 20516
MS 20515
MS 20459
MS 20462
MS 20463
MS 20465
MS 20514
2002
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2003
8 250.000 2.000.000
15 Klima Santrali Mazzinici     4 20.000 80.000
16 Klima Santrali Tekstil Klima     7 20.000 140.000
17 Ring Makinası Savio   1994 2 100.000 200.000
18 Ring Makinası Csm 103244-445
103244-448
103244-447
103244-446
103244-450
103244-449
103281-765
10
11
10034/94
04083-90
---------------------
103281-764
103250-483
1994
-----------
1996
9
-------
2
115.000
----------
100.000
1.035.000
------------
200.000
19 Ring Makinası Suessen 38549/0555
38549/0556
2083/0075
2803/0076
---------------------
2803/0077
2803/0078
8860/121
8860/122
1998
-----------
1994
4
-------
4
100.000
----------
80.000
400.000
------------
320.000
20 Gezer Temizleyici Luwa Pneumablo   1 2.000 2.000
21 Balya Presi       1 8.000 8.000
22 Bobin Sıkma DETİN     1 65.000 65.000
23 İplik Bobin Boya CDBEUROP     2 80.000 160.000
24 İplik Bobin Boya CDBEUROP     1 80.000 80.000
25 Bobin Makinası MURATEC L 7.5
MURATEC R
7.5
MURATEC L
7.5
MURATEC R
7.5
MURATEC L
7.5
98SV316530-004
98SV316530-003
98SV316530-002
98SV316530-001
97SV320860-002
1998/7
1998/7
1998/7
1998/7
1997
1
1
1
1
1
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
26 Bobin Makinası Savio Espero   1996 2 225.000 450.000
27 Bobin Makinası Savio Espero   1997 2 225.000 450.000
28 Bobin Makinası Savio Espero   1998 1 250.000 250.000
29 Bobin Makinası Savio Orion   2003 4 330.000 1.320.000
30 Boya Kazanı Kranz   1987 2 40.000 80.000
31 Boya Kazanı THIES 2858
2895
Keıselko - 14016
1995
1989
1982
1
1
1
60.000
50.000
40.000
60.000
50.000
40.000
32 Boya Kazanı COMEUREG 21865 21630 2000 2 80.000 160.000
33 Boya Kazanı Jasper 22039 2000 1 80.000 80.000
34 Boya Kazanı Tekst     1 45.000 45.000
35 Köprülü Kreyn Çimsa 5 Ton   1 8.000 8.000
36 Caraskal Yerli 3 Ton   1 1.500 1.500
37 Caraskal Yerli 1,5 Ton   1 1.000 1.000
38 Kurutma Tek Kabin STALAM Rkandızıcnata 1994 1 50.000 50.000
39 Kurutma OMR     1 90.000 90.000
40 Sulu Pres COMEUREG 16 2000
1999
1
1
130.000
80.000
130.000
80.000
41 Bobin Pres Yerli     1 15.000 15.000
42 Santrafüj DETTİNİ Berta 24
Berta 24
1998
1992
1
1
88.000
75.000
88.000
75.000
43 Santrafüj POZZI     1 25.000 25.000
44 Santrafüj OĞUZ OMS - E 1475*800 2003 1 25.000 25.000
45 Streç Sarma Makinası Sotempack WP-F   2 8.000 16.000
46 Yer Terazisi       2 1.000 2.000
47 Kompresör Mannesman atıl   1 Hurda Hurda
48 Su Pompa ve Sistemi       1 15.000 15.000
49 Yangın Pompası       1 7.000 7.000
50 Hava Tankı       1 3.500 3.500
51 Elektrik Trafoları
-Ekipmanı
      Tkm 40.000 40.000
52 Elektrik Kompanzasyon
Pan
      Tkm 15.000 15.000
53 Buhar Kazanı ve Armatürleri       3 40.000 120.0000

TOPLAM : 13.907.000 Gayrimenkul Değeri+ Makine Ekipman Bedeli= Genel Toplam
25.985.250,00 TL + 13.907.000,00 TL = 39.892.250,00 TL
TAŞINMAZDA TESPİTİ YAPILAN AŞAĞIDAKİ MAKİNELERİN TALİMAT GEREĞİNCE İHALESİ YAPILMAYACAKTIR

S.No MAKİNA ADI MARKASI SERİ NO MODEL ADET
1 Ring FPT Office Gaudino ----- 1997 1
2 Ring FP 99 Office Gaudino ----- 2000 1
3 Ring FP 99 Office Gaudino ----- 1999 2
4 Gezer Temizleyici Luwa Pneumablo   2
5 Gezer Temizleyici Magiteks     1
6 Numune Boya Kazanı Flaniox Atmatce 75-50
-----------------------
Atm/HT 12 Kg
1989
-------------
1989
1
-------------------
1

OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, "katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSBden uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır" ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, taşınmaz üzerine bu şerh işlenmiştir. Aynca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, OSB' ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Rakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir' denilmektedir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 54. Maddesinde OSB'lerde kurulamayacak tesisler belirtilmiş olup ihale katılımcılarınca dikkate alınması gerekmektedir. 
OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 109. Maddesinin 5. Bendinde yer alan "Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. " denildiğinden SATIŞ SIRASINDA bu şartların sağlanması gerektiği OSB tarafından bildirilmekle, OSB KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İHALEYE KATILIMA İLİŞKİN UYGUNLUK ŞARTLARININ İHALE KATILIMCILARI TARAFINDAN İHALEDEN ÖNCE SAĞLANMASI, ŞARTLARI SAĞLAMADAN İHALEYE KATILAN ALICILARA TAŞINMAZIN TESCİLİNİN YAPILAMAMASI HALİNDE, TÜM SORUMLULUĞUN İHALE KATILIMCISINA AİT OLDUĞU HUSUSU İHTAROLUNUR.
OSB Yönetmeliği Gereği Taşınmazı Satın Alan İhale Alıcısı, OSB'nin Tüm Alacağından da sorumludur. Gaziantep OSB Müdürlüğünün 22/06/2021 tarihli yazısı ile taşınmazın su, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt aboneliklerine dair4.170.896,43 TL borcunun olduğu bildirilmiş olup bu tutardan ihale alıcısı sorumludur. Tescil sırasında güncel borç miktarı hesaplattırılarakihale alıcısı tarafından ödenecektir.
Kıymeti 39.892.250,00 TL
KDV Oranı 3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 17/4-l maddesi gereğince KDV'den istisnadır.
Kaydındaki Şerhler Osb uygulama yönetmeliğinin 97 maddesinin C bendine göre katılımcılara Vefa hakkı şerhi kaldırılarak, tapu verilmesi durumunda(GAYRİMENKULUN İCRA SATIŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR)Tarih 25/07/2007 yev:17947 Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü 28/09/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü 25/10/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/324 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/07/2021(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/824913/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-organize-sanayi-bolgesinde-iplik-fabrikasi-icradan-satiliktir

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Sahte 4 bin dolarla yakalandı
Sahte 4 bin dolarla yakalandı
Samsunspor’a ceza
Samsunspor’a ceza