T.C. SÖKE İCRA DAİRESİ 2018/494 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA...
Reklam
  • Reklam

T.C. SÖKE İCRA DAİRESİ 2018/494 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

14 Eylül 2021 - 10:43

T.C.
SÖKE İCRA DAİRESİ
2018/494 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri: Aydın İl, Söke İlçe, Yenidoğan Mah. 138 Ada 226 ve 227 parseller, 101 Ada 62 ve 88 parsellere, 137 ada 1 parsel, 138 ada 9-40-219-227 parseller ve 142 ada 202 parsel ve 143 ada 5 ve 7 parseller üzerinde bulunan RES TESİSİ Komple Tesistir, RES (Rüzgar Enerji Santrali) sahası içerisindeki, 15 Adet Rüzgar jeneratörü, transformatör, salt tesisi ve teçhizatları; rüzgâr türbini tesisine ait taşınır ve bir ve tesisin kullanımı için bulunan taşınmazlar mallar;(Ada ve parseller satılmayacak olup sadece üst kullanım hakkı kapsamında tesisin tamamı satışa çıkarılacaktır)

138 ada 226 parselde bulunan inşaat imalat değeri 32.261,70 TL,
138 ada 227 parselde bulunan inşaat imalat değeri 496.457,00 TL,
138 ada 227 parselde bulunan 1. Kumanda Odasında:
1 adet Samsung marka Monitör 350,00 TL,
1 adet Dell Kasa Bilgisayar 1,000,00 TL,
1 adet Philips marka Monitör 350,00 TL,
1 adet LG Kasa Bilgisayar 1.000,00 TL,
2 adet 380 / 48 Redresör 2.000,0011,
1 adet Arçelik marka 18000 btu Klima 1.950,00 TL,
1 adet Görüntüleme sistemi için toplama kasa 3.000,00 TL,
1 adet 40 inç Samsung Led TV 1 150,00 TL,
1 adet 22 inç LG marka Monitör 350,00 TL,
138 ada 227 parselde bulunan 2. Kumanda Röle Odası:
1 adet Arçelik marka 14000 btu Klima 1.900,00 TL,
1 adet Karel marka 200 Aboneli Modem svvich 2.100,00 TL,
1 adet Ritm marka rüzgâr gücü çözümleyici 10 000,00 TL,
1 adet 10 KVA Güç Kaynağı 4.000,00 TL,
138 ada 227 parselde bulunan Teknik Oda: /!
1 adet Acer marka monitörlü, Acer marka bilgisayar 1.350,00 İE;
1 adet Arçelik marka 9000 btu Klima 1 200,00 TL,
Toplantı Odasında:
1 adet Samsung marka 32 inç LCD TV 800,00 TL,
1 adet Arçelik marka 24000 btu Klima 2.750,00 TL,
1 adet Epson marka MX20 tarayıcı 400,00 TL,
Mühendis Odasında:
1 adet Samsung marka 40 inç LCD TV 1,150,00 TL,
l adet 12000 btu Klima 1.700,00 TL,
Jeneratör Odasında:
1 adet Teksan marka 68 KVA jeneratör 12.000,00 TL,
Jeneratör binası yapı değeri 16.000,00 TL,
RÜZGAR TRİBÜNLERİ (15 ADET);
-Yenidoğan Mah. 137 ada 1 parselde; T1-Dolunay isimli , 100183102
-Yenidoğan 138 ada 40 parselde, T2-Beyza isimli, 100183107
-Yenidoğan 101 ada 62 parselde;-T3-Gulfem isimli 100183112
-Yenidoğan 138 ada 9 parselde;-T4-Meral isimli 100183103
-Yenidoğan 101 ada 88 parselde; T5-Elif isimli 100183100
-Yenidoğan 138 ada 219 parselde; T6-Saliha isimli 100183109
-Yenidoğan 101 ada 88 parselde; T7-Dila isimli 100183105
-Yenidoğan 127 ada 3 parselde; T8-Ayşenur isimli 100183104
-Akçakonak142 ada 202 parselde; T9-Selma isimli 100183113
-Akçakonak143 ada 1 parselde; T10-Nehir isimli 100183101
-Akçakonak 143 ada 1 parselde; T11-Kevser isimli 100183108
-Akçakonak 142 ada 202 parselde; T12-Esma isimli 100183111
-Akçakonak 142 ada 202 parselde; T 13-Elifnaz isimli 100183110
-Akçakonak 143 ada 5 parselde; T14-Gülnur isimli seri no bulunamayan,
-Akçakonak 143 ada 7 parselde; T15-Nidanur isimli 100183106 sen nolu kule,( tüm kulelerde, Gamesa Eolica Marka, G90 T78m model olup, Nacel (makine dairesi) ve 3 parçadan oluşan kanat, temeli ile birlikte parçalarıdır)
-Yenidoğan Mah. 138 ada 226 ve 227 parselde; Açık şalt merkezi, 3 Fiderden oluşan ana bara ve transfer bara sistemi, 50/62 MWA Güç Trafosu, 33,6 KW / 154 KWA trafo, Akuble olan ünite ve eklentileri ile birliktedir.
-Yenidoğan Mah. 138 ada 227 parselde;/Kapalı Şalt Merkezi. Bina içinde türbinlerden gelen enerjinin toplandığı 1. dalda 6 türbin 2. dalda 6 türbin, 3. dalda 3 türbin, 1 ölçü topraklama yardım servisi ve giriş hücrelerinin bulunduğu kapalı odadaki malzemelerdir.
örnek olarak girilen T4 Meral isimli rüzgâr türbininin İspanya firması tarafindan 2011 yılında üretilmiş, Gamesa Eolica Marka, G90 T78m model, 100183103 seri nolu, 2 MW güce sahip, 34,5 kV ve 50 Hz frekansta elektrik üreten rüzgâr türbini sistemi olduğu, kule yüksekliğinin takribi 78 mt, kanat uzunluğunun 44 mt, rotor çapımn 90 mt olduğu, 3 kanatlı olarak dizayn edildiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde rüzgâr santralinde 15 adet rüzgâr türbini, bu türbinlerle bağlantılı şalt sahası ve trafo merkezi bulunmaktadır.


Kıymeti : 30.405.433,92 TL

KDV Oranı : %0

1. Satış Günü : 13/10/2021 günü 15:50 - 15:55 arası

2. Satış Günü : 10/11/2021 günü 15:50 - 15:55 arası

Satış Yeri : Aydın İli Söke İlçesi Yenidoğan Mah.138 Ada 226 ve 227 parseller ve diğer parseller üzerinde bulunan İdari Bina ve RES TESİSİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Piyasada Sahte Para Olayının Artması, Satış devam ederken yatırılan teminat miktarlarının sayılmasının mümkün olmadığı, satış sonrasında eksik çıkma ihtimali olması ve İİK 9. maddesinde İcra ve İflas Dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır hükmü gereğince ve Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı "6352 Sayılı Kanun ile değiştirilen İcra ve İflas Kanununun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda "İhale Teminat Bedeli dahil her türlü ödemenin İcra ve İflas Dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yol ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından İcra ve İflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin nakit teminatı Müdürlüğümüzün Vakıfbank Söke Şubesindeki TR550001500158007290492956 İBAN nolu Emanet Kasa Hesabı'na katılımcı tarafından TC kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontu aslını ibraz etmeleri zorunlu olup, Nakit Teminat Kabul Edilmeyecektir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/494 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/09/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/848116/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/aydin-sokede-ruzgar-enerji-santrali-icradan-satiliktir

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Samsun’da Gazapizm ve Gaye Su Akyol rüzgarı
Samsun’da Gazapizm ve Gaye Su Akyol rüzgarı
Öğrenciler tehlike altında
Öğrenciler tehlike altında