VERBİS YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Reklam
  • Reklam
alperen duran

alperen duran

VERBİS YÜKÜMLÜLÜĞÜ

16 Haziran 2021 - 10:53


Son zamanlarda veri sorumlusu ilgililer nezdinde; en basit tabirle KVKK yaptırma zorunluluğu şeklinde addedilen yeni bir uygulama alanı var, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku… Bu bahse konu KVKK yükümlülüğü özünde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan mehaz bulmakta. Bu yazıda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirmiş olduğu düzenlemeleri incelerken; Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sisteminin(VERBİS) özelliklerine ve sisteme kayıt yükümlülüğüne değinmeye çalışacağız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun oluşum şekline ve içeriğine girmeden önce mevzuatımızdaki yer edinme şeklinden bahsetmekte fayda görüyorum. 

İlk önce 2010 yılına gidiyoruz, Anayasanın 20. maddesine ek olarak: ‘‘Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.’’ hükmünün getirilmesiyle, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasal güvence ile teminat altına alınıyor. Değişiklik neticesinde, bireylerin kendilerini ilgilendiren kişisel veriler üzerinde hangi hak ve yetkilere sahip olduğu ve bu kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceği hükme bağlanırken; aynı zamanda kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların düzenleneceği bir Kanunun oluşturulması adına çalışmalara başlanılması kaçınılmaz hale geliyor. Nihayetinde Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılıyor ve bu amaçla; 07/04/2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenleniyor.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında getirmiş olduğu yükümlülükler arasında en bilinir olanı hiç şüphesiz VERBİS kayıt yükümlülüğü. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yükümlülüğü, Kanunun ‘‘Veri Sorumluları’’ başlıklı 16. maddesinde: ‘‘Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.’’ şeklinde hükmedilen düzenlemenin (2) numaralı fıkrasından kaynaklanmaktadır. İlgili hükme bağlı olarak;

1)Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

2) Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

3) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

4) Kamu Kurum ve Kuruluşu veri sorumlularının

 

31/12/2021 tarihli gün sonuna kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmaları gerekmekte. Aksi halde veri sorumluları, VERBİS KAYIT/BİLDİRİM yükümlülüğünü ihlal etmek nedeniyle 39.337,00 Tl ile 1.966.86,00 Tl değer aralığında idari para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması alanının geçmişe nazaran bilinirliğinin artması ne yazık ki konunun, yeterli donanımı olmayan aracılar tarafından suistimal edilerek ilgili işlemler dizisinin kendileri tarafından gerçekleştirilebileceği taahhüdünde bulunmalarıyla sonuçlanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku başlı başına çalışma alanı oluşturan oldukça spesifik bir hukuk alanıdır. Veri sorumluları nezdinde oluşabilecek telafisi güç sorunlara mahal vermemek adına hizmet sağlayıcısının konuya ilişkin profesyonel anlamda yeterliliğinin bulunduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar