ÖĞRETMENLER GÜNÜ
ASUMAN BASKIN

ASUMAN BASKIN

SOSYOLOJİK BAKIŞ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

25 Kasım 2021 - 08:00

‘’Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.’’ Mustafa Kemal Atatürk

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Türkiye'yi kurtaracak, yarınlara güvenle, umutla taşıyacak olan sistem eğitimdir. Eğitimin uygulayıcıları ise öğretmenlerdir. Öğretmenlik, eğitimcilik bir yetenektir, sanattır. Eğitimcilik özveri, beceri, sabır ve sevgi ister. Bu mesleği bilinçli olarak ve isteyerek seçmek gerekir. Çocuklarımızın, gençlerimizin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirilmesi ve vatana millete kazandırılması gerekmektedir.

Gelişmekte olan bir ülkenin en değerli varlığı eğitilmiş insan gücüdür. Çünkü yüzyılımızın en önemli hammaddesi tam olarak işlenmemiş ve işlendikçe sınırsız imkan sağlayan insan zekasıdır. Bunu gerçekleştirenler ise eğitim-öğretimin görünmez kahramanı öğretmenlerdir.

Ayrıca eğitimi gerçek manada eğitim yapan temel öğe, bu kurumlarda her türlü güçlüğe göğüs gererek görev yapan fedakar öğretmenlerdir. Cumhuriyet döneminin daha ilk yıllarında öğretmenin, eğitim sistemindeki, hatta toplumdaki yeri ve öneminin çok iyi kavrandığı, bunun sonucu olarak, ortaöğretim programları ile birlikte onun uygulayıcısı olan öğretmenlerin yetiştirilmesi probleminin çok yönlü olarak ele alındığı görülmektedir. Başka bir yazımızda daha geniş ele alacağımız Köy Enstitüleri, 1940 yılında iş ve eğitimi bir araya getirmek, öğretmenler yetiştirmek amacıyla zamanın milli eğitin bakanı tarafından kurulan sistemdir. Köy Enstitüleri, tarıma elverişli bölgelerde, entellektüel öğretmenler yetiştirmek için köylülerin katkılarıyla oluşturuluyordu. Köy Enstitüsü uygulaması daha sonra Köy Öğretmen Okullarına dönüştürülmüştür. Sonrasında da 27 Ocak 1954'te kapatılmıştır.

Dolayısıyla bir ülkenin gelişmişliği, çağdaşlığı eğitimiyle doğru orantılıdır. Milletleri millet yapıp, onları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Onun içindir ki öğretmen ve öğretmenin yetiştirilmesi ülkelerin geçmişinde ve geleceğinde önemli bir yer almaktadır.

Ancak günümüzde öğretmenlik mesleği eskiye nazaran itibarını kaybetmiştir. Bu kaybolan itibarın yükseltilmesi, iyi öğretmen yetiştirmek için mutlaka gereklidir. Buda öğretmenlerin sosyal statülerinin yükseltilmesiyle mümkün olacaktır.

Tüm olumsuz koşullara karşın, cumhuriyetin bekçiliğini yapmakta Atatürkçü düşünce çizgisinden ve ilkelerinden sapmamaktadır.

Bu vesileyle bende atanamamış öğretmenler grubunda olarak, tüm atanmış, atanamamış, ücretli, sözleşmeli, kadrolu ve vekil öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım.

‘’Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.‘’

‘’Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.’’

“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır.‘’ Mustafa Kemal Atatürk

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar