Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM...
Reklam
Reklam
  • Reklam

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

03 Mayıs 2021 - 11:31

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru  süresi  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  on  beş  (15)  gündür.  Başvurular  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak  olup,  süresi  içinde  yapılmayan başvurular  ve  eksik  belge  ile  yapılacak  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak birime  ulaşması  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  Yurtdışından  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not:  2547  sayılı  Kanun’un  Ek  38.  maddesi  uyarınca  belirlenen  %20’lik  kota  kapsamında  başvuru  yapılabilecek  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrosu bulunmamaktadır.
* Profesör ve Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecektir.

1- Başvuru Dilekçesi (Profesör kadrolarına başvuracak adaylar dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtecek)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 (bir) adet fotoğraf
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi
6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
7- Yabancı dil belgesi
8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

Başvuru Başlangıç Tarihi   : 03.05.2021
Son Başvuru Tarihi             : 25.05.2021
 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. AÇIKLAMA
ÖÜ/2021-01 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Yeni
Türk Edebiyatı alanında ve diğer farklı alanlarla ilgili disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-02 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doçent 1 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçent unvanı
almış olmak. Panoramik Radyografide radyomorfometrik indekslerle çalışması olmak.
ÖÜ/2021-03 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 1 1 Periodontoloji Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak.
Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ve peri-implant konularında çalışması olmak.
ÖÜ/2021-04 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 1 1 Periodontoloji Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak. Periodontal yara iyileşmesi, lazer tedavileri konularında çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2021-05 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent unvanı almış
olmak. Bruksizm vakalarında dental implant uygulamaları üzerine çalışması olmak.
ÖÜ/2021-06 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Periodontoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Propolisin diş eti hastalıkları üzerine etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2021-07 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak. Karaciğer nakli uzmanlık eğitimi almış olmak ve Karaciğer rejenerasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-08 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak. Laparaskopik
cerrrahi ve Obezite cerrahisi alanında deneyimli olmak.
ÖÜ/2021-09 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Doçentliğini Acil Tıp alanında almış olmak. Acil servise baş
dönmesi ile başvuran hastalarda ultrason destekli santral ve periferik ayırımı yapma alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 1 Doçentliğini Aile Hekimliği alanında almış olmak, Tıbbi ölçekler, gelişimsel tarama testleri ve özel gereksinimi olan çocuklar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Psikiyatrisi Doçent 1 1 Doçentliğini Çocuk psikiyatrisi alanında almış olmak. Çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarında ebeveyn eğitimi, duygu düzenleme ve zihin kuramı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-12 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Medikal Onkoloji yan dal uzmanı olmak ve meme kanserli hastalarda Taxan bazlı kemoterapilerin etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak. Geriatrik hastalarda Diabet ve Renal kanserler üzerinde çalışmalar yapmış
olmak
ÖÜ/2021-14 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıp Anatomisi alanında doktora yapmış olmak. İskelet sistemi üzerinde morfometrik çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-15 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Üroloji uzmanı olup idrar mikrobiyatası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-16 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Radyoloji uzmanı olmak. Girişimsel radyoloji alanında deneyim sahibi olmak. Görüntülemede üç boyutlu baskı üzerine çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2021-17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Pediatrik Allerji ve İmmünoloji yan dal uzmanı olmak, Çocuklarda Ataxi telenjektazi ve Kistik fibrozis alanında
çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-18 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 1 Doçentliğini Medeni Hukuk Anabilim Dalında almış olmak. Sözleşmelerinin iptali alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-19 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Hukuk fakültesi mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Özel Hukuk Anabilim Dalında yapmış olmak, İş Hukuku’nda
kısmi süreli çalışmalar ve iş hukukunda çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2021-20 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Hukuk fakültesi mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Kamu Hukuku Anabilim Dalında yapmış olmak, ceza ve ceza muhakemeleri ve kabahatler hukuku alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ/2021-21 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Hukuk fakültesi mezunu olmak. Doktor unvanını Kamu Hukuku Anabilim Dalında almış olmak ve bilişimin anayasal işlevleri alanında çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2021-22 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Hukuk fakültesi mezunu olmak. Doktorasını Kamu Hukuku
Anabilim Dalında almış olmak. İnsan hakları ve anayasa mahkemesi kararları alanında çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2021-23 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Doçent 1 1 Gastronomi, gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, beslenme ve diyet ilişkisi, besin bileşenleri veya fonksiyonel gıda konularında
çalışmaları olmak.
ÖÜ/2021-24 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri
Din Bilimleri Profesör 1 1 Doçentliğini Dinler Tarihi alanında almış olmak.
ÖÜ/2021-25 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri
Din Bilimleri Doçent 1 1 Doçentliğini Din Felsefesi alanında almış olmak.
ÖÜ/2021-26 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve
Sanatları
Türk-İslam Edebiyatı
ve İslam Sanatları
Doçent 1 1 Doçentliğini Türk İslam- Edebiyatı alanında veya Eski Türk Dili
alanında almış olmak.
ÖÜ/2021-27 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Doktora eğitimini Spor Yönetim Bilimleri alanında yapmış olmak.
ÖÜ/2021-28 Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Doktora eğitimini Spor Yönetim Bilimleri alanında yapmış
olmak.
ÖÜ/2021-29 Spor Bilimleri
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor
Sporda Psikososyal
Alanlar
Doçent 1 1 Yüksek lisans ve/veya Doktora eğitimini Spor Bilimleri alanında
yapmış olmak.
ÖÜ/2021-30 Spor Bilimleri
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor
Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 Yüksek lisans ve/veya Doktora eğitimini Spor Bilimleri alanında
yapmış olmak.
ÖÜ/2021-31 Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Nükleer Tıp Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Nükleer Tıp / Biyomedikal Mühendisliği / Fizik Alanlarının birinden uzmanlık ya da doktora unvanı almış olmak. Radyasyon Dozimetreleri üzerine çalışması olmak.

 https://www.ilan.gov.tr/ilan/785412/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/bolu-abant-izzet-baysal-universitesi-31-ogretim-uyesi-alacak

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bayram namazı sonrası cinayet
Bayram namazı sonrası cinayet
Fanatik kuş
Fanatik kuş