Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Reklam
Reklam
  • Reklam

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

04 Mayıs 2021 - 11:23

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu'na  göre  aşağıda  belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Üniversitemizin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracakların  başvurdukları  anabilim  dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca  araştırma  eserini  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  6  (altı)  nüsha  dosya  veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek;

Doçent  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracakların  başvurdukları  anabilim  dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4  (dört)  nüsha  dosya  veya  1  (bir)  nüsha  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın  yayımlandığı  tarihten  itibaren  21.05.2021  tarihine  kadar  Rektörlük  Personel  Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine  kısa  özgeçmişlerini,  Doktora  belgelerini  ve  yayınlarını  kapsayan  4  (dört)  nüsha dosya  veya  1  (bir)  nüsha  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur  4  (dört)  nüsha CD/flash  bellek  ekleyerek  bu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  21.05.2021  tarihine  kadar  ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.
 

BİRİM/ANABİLİM DALI/
ANASANAT DALI/ PROGRAMI
UNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fizik Eğitimi Profesör 1 Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Matematik Eğitimi Doçent 1 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Çocuk Diş Hekimliği Dr. Öğr.
Üyesi
1 Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak. Çocuklarda dental
anksiyete üzerine çalışması olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Heykel Profesör 1 Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Heykel
alanında çalışmaları olmak.
Tekstil Tasarımı Profesör 1 Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil baskı tasarımı alanında çalışmaları olmak.
Tekstil Tasarımı Profesör 1 Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil
dokuma tasarımı alanında çalışmaları olmak.
Tezhip Doçent 1 Geleneksel Türk Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Minyatür alanında çalışmaları olmak.
Tezhip Doçent 1 Geleneksel Türk Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Tezhip alanında çalışmaları olmak.
Fotoğraf Doçent 1 Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Analog ve deneysel fotoğraf alanında çalışmaları olmak.
Eski Çini Onarımları Doçent 1 Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Çini tasarımı alanında çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik Esasları Profesör 1 Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.
Hemşirelik Esasları Doçent 1 Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  
Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Profesör 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçentliğini almış olmak. İklim değişikliği ve afet yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Profesör 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçentliğini almış olmak. Göç konusunda çalışmaları olmak.
Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilirlik ve hile denetimi konularında çalışmaları olmak
İstatistik Doçent 1 Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak.
İstatistiksel kalite kontrol konusunda çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Belagati Doçent 1 Modern Arap Edebiyatı ve Arapça Dil Öğretim Yöntemleri alanında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (*) Doçent 1 Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve kalite alanlarında çalışmaları olmak.
Dış Ticaret (*) Doçent 1 Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası pazarlama ve sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi Profesör 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Mimari tasarım ve çocuk-mekan ilişkileri alanında çalışmaları olmak.
Restorasyon Profesör 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Kırsal mimarlık mirası, somut ve somut olmayan kültürel miras alanlarında
çalışmaları olmak.
Yapı Bilgisi Profesör 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilir mimarlık ve mimaride güneş enerjisi kullanımı alanlarında
çalışmaları olmak.
Bina Bilgisi Doçent 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Mimari tasarım süreçlerinde kullanıcı katılımı alanında çalışmaları olmak.
Yapı Bilgisi Doçent 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Taşıyıcı sistemler ve geniş açıklıklı yapıların etkin tasarımı alanında çalışmaları
olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Hidrolik Profesör 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Hidrolojik modellerin geliştirilmesi ve uygulanması alanlarında çalışmaları olmak.
Çevre Teknolojisi Profesör 1 Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Endüstriyel atıksu arıtımı ve ileri oksidasyon yöntemleri konusunda
çalışmaları olmak.
Tekstil Teknolojisi Profesör 1 Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Örme kumaş mekaniği ve geometrisi üzerine
çalışmaları olmak.
Üretim Metalurjisi Doçent 1 Kimya alanında doçentliğini almış olmak. Polimerik malzemeler ve biyomalzemeler konularında çalışmaları olmak.
Bilgisayar Yazılımı (*) Doçent 1 Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.
Tıbbi bilişim alanında çalışmaları olmak.
Ulaştırma Doçent 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Sinyalize ve dönel kavşak performansı konularında
çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak.
Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr.
Üyesi
1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak. Torasik onkoloji alanında
çalışmaları olmak.
Radyasyon Onkolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak.
Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
Kardiyopulmoner Fizyoterapi-
Rehabilitasyon
Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış
olmak.
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Profesör 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Sosyal girişimcilik ve dijitalleşme konularında çalışmaları olmak.

 https://www.ilan.gov.tr/ilan/786091/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/dokuz-eylul-universitesi-41-ogretim-uyesi-alacak

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bayram namazı sonrası cinayet
Bayram namazı sonrası cinayet
Fanatik kuş
Fanatik kuş