Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı
Reklam
  • Reklam

Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

22 Eylül 2021 - 13:00

İLAN METNİ

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALIM İLANI

 

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alınacaktır.  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği"  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  ilandaki  "Aranan  Nitelikler"  başlığı  altında  yer  alan  koşulları  sağlayan  öğretim elemanlarından;

Profesör   kadrolarına   başvuracak   adaylar;   Web   sayfamızda  yer   alan   başvuru   dilekçesi,   YÖK   formatında   özgeçmişlerini,   3   adet   vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalarda  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 3 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalarda kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini,  nüfus  kayıt  örneği,  askerlik  terhis  belgesi,  ikametgâh  e-Devletten  hizmet  belgelerini  ekleyerek  çıktı  olarak,  2  adet  flash  bellek  dosyada  ise; bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını,  YÖK formatlı  özgeçmişlerini,  diplomalarını  hazırlayarak  aşağıda  adresi  belirtilen  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak adaylar;  Web  sayfamızda yer  alan  başvuru  dilekçesi,  (kadronun ilan edildiği Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalarda kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 2 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  başvuru  dilekçesi, (kadronun  ilan  edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokul  birimlerine  hitaben  yazılacaktır),  aşağıda  istenen  belgeleri  ekleyerek  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında  İstenen Belgeler; - Özgeçmiş,  (YÖK Formatında) - ALES belgesi,  - Yabancı  dil  sınav belgesi  (MYO  için  zorunluluk  bulunmamaktadır.),  -  e-Devlet  çıktısı  lisans,  yüksek  lisans  diplomaları  ve  varsa  doktora  öğrenci  belgeleri,-  Onaylı  lisans Transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 3 Adet vesikalık fotoğraf, - adli sicil belgesi, - nüfus kayıt örneği,- ikametgâh,- askerlik terhis belgesi,- e-Devletten hizmet belgesi, Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

(*):  23  Mart  2016  tarih  ve  29662  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

 

İlan Başlama Tarihi: : 22 Eylül 2021
Son Başvuru Tarihi: : 6 Ekim 2021
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: : 8 Ekim 2021
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): : 12 Ekim 2021
Sonuç Açıklama Tarihi : : 13 Ekim 2021
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi : www.nisantasi.edu.tr


ÖNEMLİ NOTLAR

- Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.

 

BİRİM BÖLÜM KADRO UNVANI ALES
Puanı
Yabancı Dil Puanı ARANAN NİTELİKLER
Profesör Doçent Doktor Öğretim
Üyesi
Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 1 1         Anatomi (Tıp) alanında doktorasını
veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 1 1         Farmakoloji (Tıp) alanında doktorasını veya Tıbbi Farmakoloji alanında
uzmanlığını tamamlamış olmak
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
1             Tıbbi Mikrobiyoloji (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını
tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 1 1 1         Fizyoloji (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış
olmak
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı   1           Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında doçentliğini almış olup, koklear alanında çalışmalar yapmış
olmak
Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı
    1         Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını tamamlamış olmak
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1 1 1         Patoloji (Tıp) veya Tıbbi Patoloji alanında doktorasını veya tıpta
uzmanlığını tamamlamış olmak
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
2 2 2         Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim veya Yazılım Mühendisliği alanında
doktorasını tamamlamış olmak
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)*
Bölümü
2 2 2       85 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak
Mimarlık Bölümü 2 2 2         Mimarlık bölümü lisans mezunu olup,
mimarlık anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak
Mimarlık (İngilizce)*
Bölümü
2 2 2       85 Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, mimarlık anabilim dallarından birinde
doktorasını tamamlamış olmak
İnşaat Mühendisliği Bölümü   1           Kimya Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, İnorganik Malzeme Teknolojisi alanında
çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce)*
Bölümü
1 1 1       85 Matematik Mühendisliği veya Matematik anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)*
Bölümü
        1 70 85 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim, Yazılım Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümü lisans mezunu
olmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 2 2 1         Psikoloji anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak
Psikoloji (İngilizce)*
Bölümü
3 3 3       85 Psikoloji anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak
Psikoloji Bölümü 1 1           Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık* Bölümü 1 1 1       85 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında doktorasını
tamamlamış olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı* Bölümü 1 1 1       85 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında doktorasını
tamamlamış olmak
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1 1 1         Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktorasını
tamamlamış olmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişimi Sistemleri (İngilizce)* Bölümü 1 1 1       85 Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktorasını
tamamlamış olmak
İşletme (İngilizce)*
Bölümü
        1 70 85 Pazarlama veya Sayısal Yöntemler anabilim dalında doktora yapıyor olmak
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*
Bölümü
        1 70 85 Uluslararası İlişkiler anabilim dalında doktora yapıyor olmak
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 1 1 1         Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktorasını
tamamlamış olmak
Endüstriyel Tasarım Bölümü 1 1 1         Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Grafik alanında doktorasını veya sanatta yeterliğini
tamamlamış olmak
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümü
1 1 1         Gastronomi veya Gıda Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak
İç Mimarlık Bölümü 1 1 1         İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak
Grafik Tasarımı
Bölümü
1 1 1         İlgili alanda doktorasını veya sanatta
yeterliğini tamamlamış olmak
İletişim Tasarımı
Bölümü
        1 70 50 İletişim Tasarımı veya Görsel İletişim
Tasarımı bölümü lisans mezunu olmak
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü         1 70 50 Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak
Dijital Oyun Tasarımı Bölümü         1 70 50 Grafik, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı bölümü lisans mezunu olmak
İç Mimarlık Bölümü         1 70 50 İç Mimarlık bölümü lisans mezunu
olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 1 1         Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak
Dil ve Konuşma
Terapisi Bölümü
        1 70 50 Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans
mezunu olmak
Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj (İngilizce)* Bölümü         1 70 85 Havacılık Elektrik Elektroniği veya Uçak Gövde Motor Bakım bölümü
lisans mezunu olmak
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 1             Genel Cerrahi alanında doçentliğini almış olmak
Bilgisayar Programcılığı Programı       1   70   Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı       1   70   Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği veya Güverte bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az Uzakyol Vardiya Zabiti yeterliliğine ve Denizci Eğitimci belgesine sahip olmak

https://www.ilan.gov.tr/ilan/853980/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/nisantasi-universitesi-101-akademik-personel-alacak 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kadınlar 4 kat daha yatkın
Kadınlar 4 kat daha yatkın
Safra kesesini dikkate alın
Safra kesesini dikkate alın