T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi...

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  YATIRIMCILARA DUYURU

19 Temmuz 2021 - 10:53

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 YATIRIMCILARA DUYURU

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

Sıra No İhale Konusu Taşınmazlar Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Şartnamesi Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi İletişim Numarası
1 Ankara/Yenimahalle/Macun-1 42876 ada 4 parseldeki 2.746,00 m2 300.000.- 1000.- 02.08.2021 (0312) 5858340
2 Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4214 ada  1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerdeki toplam 3.850,00 m2 250.000.- 1000.- 02.08.2021 (0312) 5858340
3 Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4216 ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 parsellerdeki toplam 5.394,00 m2 250.000.- 1000.- 02.08.2021 (0312) 5858340
4 Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4217 ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parsellerdeki toplam 5.872,00 m2 250.000.- 1000.- 02.08.2021 (0312) 5858340
5 Manisa/Alaşehir/Kavaklıdere 143 ada 1 parseldeki 298,00 m2 10.000.- 250.- 02.08.2021 (0312) 5858340
6 Manisa/Alaşehir/Yeşilyurt 3317 parseldeki 458,00 m2 20.000.- 250.- 02.08.2021 (0312) 5858340
7 Manisa/Demirci/Akıncılar 2111 ada 5 parseldeki 249,81 m2’nin (1800/2400 7 parseldeki 315,11 m2’nin (324/2400), 10 parseldeki 387,89 m2’nin (1800/2400), 11 parseldeki 320,82 m2’nin (1800/2400), 12 parseldeki 307,56 m2’nin (1330/2400)  hisseleri toplam 931,88 m2 30.000.- 500.- 02.08.2021 (0312) 5858340
8 Manisa/Gördes/Güneşli 5384 parseldeki 775,00 m2 5.000.- 250.- 02.08.2021 (0312) 5858340
9 Manisa/Gördes/Kayacık 1987 parseldeki 428,00 m2 2.500.- 250.- 02.08.2021 (0312) 5858340
10 Manisa/Salihli/Adala 6 ada 24 ve 25 parsellerdeki toplam 368,00 m2 15.000.- 250.- 02.08.2021 (0312) 5858340
11 Manisa/Sarıgöl/Sarıgöl 593 parseldeki 540,00 m2 10.000.- 250.- 02.08.2021 (0312) 5858340
12 Manisa/Saruhanlı/Nuriye 192 ada 7 parseldeki 252,78 m2 10.000.- 250.- 02.08.2021 (0312) 5858340
13 Manisa/Saruhanlı/Mütevelli 216 ada 4 parseldeki 217,94 m2 20.000.- 250.- 02.08.2021 (0312) 5858340
14 Manisa/Kırkağaç/Kayadibi 267 ada 4 parseldeki 6.433,00 m2 350.000.- 1.000.- 02.08.2021 (0312) 5858340
15 Amasya/Merkez/Kayabaşı 103 ada 3 parseldeki 3.614,61 m2 ve üzerindeki yapılar 40.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
16 Amasya/Merkez/Kayabaşı 150 ada 3 parseldeki 3.818,39 m2 ve üzerindeki yapılar 50.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
17 Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 106 parseldeki 6.852,55 m2 30.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
18 Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 104-107 parsellerdeki toplam 8.642,49 m2 ve üzerindeki yapı 45.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
19 Çorum/Mecitözü/Camikebir 28 ada 69-70 parsellerdeki toplam 4.192,16 m2 ve üzerindeki yapılar 45.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
20 Edirne/Merkez/Kirişhane 2242 ada 1 parseldeki 11.250 m2 ve üzerindeki yapılar 1.500.000.- 2.000.- 03.08.2021 (0312) 5858240
21 Edirne/Keşan/Yukarızaferiye 214 ada 16 parseldeki 415 m2 ve üzerindeki yapılar 35.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
22 Kastamonu/Daday/Merkez 283 ada 2 parseldeki 7.275,74 m2 ve üzerindeki yapılar 90.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
23 Kırklareli/Lüleburgaz/Durak 1492 ada 1 parseldeki 1.515,68 m2 35.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
24 Kütahya/Simav/Çavdır 949 ada 5 parseldeki 3.184,83 m2 ve üzerindeki yapılar 100.000.- 500.- 03.08.2021 (0312) 5858240
25 Manisa/Soma/Kurtuluş 151 ada 2 parseldeki 2.388 m2 ve üzerindeki yapılar 500.000.- 1.000.- 03.08.2021 (0312) 5858240
26 Samsun/Çarşamba/Beyyenice 797 ada 3 parseldeki 8.070,37 m2 200.000.- 1.000.- 03.08.2021 (0312) 5858240
27 Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 396 ada 3-4-5 parsellerdeki toplam 4.500 m2 175.000.- 500.- 04.08.2021 (0312) 5858110
28 Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112246 ada 2 parseldeki 1.060 m2 100.000.- 500.- 04.08.2021 (0312) 5858110
29 Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112247 ada 6 parseldeki 1.111 m2 100.000.- 500.- 04.08.2021 (0312) 5858110
30 Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112592 ada 1-2-3-16 parsellerdeki toplam 4.000 m2 900.000.- 1.000.- 04.08.2021 (0312) 5858110
31 İzmir/Menemen/Ahıhıdır 427 ada 27 parseldeki 1.889,55 m2 175.000.- 500.- 04.08.2021 (0312) 5858110
32 Konya/Kulu/Zincirlikuyu-Torunlar 103 ada 8 parseldeki 105.857,32 m2 30.000.- 500.- 04.08.2021 (0312) 5858110
33 Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 1 parseldeki 12.122,06 m2 1.500.000.- 2.000.- 04.08.2021 (0312) 5858110
34 Sakarya/Kocaali/Kocaali 898 ada 1 parseldeki 4.566,98 m2 350.000.- 1.000.- 04.08.2021 (0312) 5858110
35 Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 1 parseldeki 1.722,28 m2 75.000.- 500.- 10.08.2021 (0312) 5858240
36 Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 9 parseldeki 1.845,31 m2 80.000.- 500.- 10.08.2021 (0312) 5858240
37 Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 2 parseldeki 1.747,21 m2 80.000.- 500.- 10.08.2021 (0312) 5858240
38 Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 3 parseldeki 1.747,63 m2 80.000.- 500.- 10.08.2021 (0312) 5858240
39 Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 4 parseldeki 1.841,77 m2 80.000.- 500.- 10.08.2021 (0312) 5858240
40 Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 5 parseldeki 1.863,66 m2 90.000.- 500.- 10.08.2021 (0312) 5858240
41 Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 1 parseldeki 1.736,18 m2 75.000.- 500.- 10.08.2021 (0312) 5858240
42 Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 6 parseldeki 1.874,78 m2 70.000.- 500.- 10.08.2021 (0312) 5858240

 

 1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
 2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
 3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
 4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
 5. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.       TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
 • T. Halk Bankası A.Ş.             TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
 • T. Vakıflar Bankası T.A.O.   TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

 1. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
 2. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda İdare’nin;
 • T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR20 0001 5001 5800 7282 8575 52

numaralı Teminat Hesabına yatırılacaktır.

 1. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
 2. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
 3. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
 5. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
 6. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
 7. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA

 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/821282/ihale-duyurulari/ozellestirme-kanunu-kapsaminda-ihale-ve-duyurular/ozellestirme-idaresi-baskanligindan-yatirimcilara-duyuru-

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Samsunspor’da 12 futbolcunun lisansı çıkartılmadı
Samsunspor’da 12 futbolcunun lisansı çıkartılmadı
Pompalı dehşeti!
Pompalı dehşeti!