Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı ihale ilanı
Reklam
  • Reklam

Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı ihale ilanı

18 Ekim 2021 - 14:16

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Döner Sermaye İşletmesi

 

“HARRANİ” Ekmeklik Buğday Çeşidine Ait Tohumluk Üretim Ve
Pazarlama Hakkı İhale İlanı


İhalenin Konusu ve Şekli İle Nevi ve Miktarı

Madde 1. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli “HARRANİ” (Üretim İzinli)  ekmeklik buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve Tohumluk Üretim miktarları için 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/c maddesi gereğince ISLAHÇI HAKKI PAYI YÜZDE (Royalty) ORANI ve Tohumluk Üretim miktarı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkartılmıştır.

“HARRANİ”  ekmeklik buğday çeşidi ait 7 yıllık sözleşme süresi için en az 7000 ton toplam tohumluk üretimi ve pazarlama satış hakkının % 3’den başlayarak, ihalede belirlenecek ISLAHÇI HAKKI YÜZDE ORANININ bedeli Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecektir.
İhale ile ilgili teknik konular ve diğer hususları anlatan teknik şartname ile idari şartname kurumdan temin edilebilir.

İhalenin Nerede Hangi Tarihte ve Saatte Yapılacağı
Madde 2. İhale 26/10/2021 Salı günü saat 13:30 da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Paşabağı Mah. Recep Tayyip Erdoğan Cad. No: 106 - Haliliye/ŞANLIURFA adresindeki idari binası toplantı salonunda yapılacaktır.

İhaleye Girebilme Şartları
Madde 3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin aslı veya suretlerinin 2021 yılında alınmış olması şarttır.
 

A) Kanuni ikametgahı olması,

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi olması,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzer bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( a ve b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,


D) İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( a ve b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,


E) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.),

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Devlet İhale Kanununa uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

G) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge ve/veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine uygun banka teminat mektubu,

H) Diğer belgeler;

a) Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmadığına dair belge,
b) Vergi borcu olmadığına dair belge,
c) Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili kuruluşundan alınmış “Tohumluk Üretici Belgesi”ne  sahip olduğunu gösterir belgeyi vermek.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866149/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/sanliurfa-gap-mudurlugu-tarafindan-ekmeklik-bugday-cesidine-ait-tohumluk-uretim-ve-pazarlama-hakki-kiraya-verilecektir

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Tıbbi alet sektörü zorda
Tıbbi alet sektörü zorda
Samsun’da koronada artış var
Samsun’da koronada artış var